Nieuws

Persbericht

Zestienjarigen krijgen mogelijkheid om te stemmen bij Europese verkiezingen

De Ministerraad heeft vandaag, op initiatief van de ministers Annelies Verlinden en Sophie Wilmès, beslist om jongeren vanaf zestien jaar bij de volgende Europese verkiezingen de mogelijkheid te geven om te stemmen. Zo krijgen ze in 2024 voor de eerste keer een stem in de Europese politiek. De federale regering bezorgt de tekst van het voorontwerp van wet nu aan de parlementaire fracties om het definitief om te zetten in wetgeving.
Nieuwsbericht

Informeel overleg België, Luxemburg en Nederland over crisisbeheersing en rampenbestrijding

Tijdens een informeel overleg vandaag in België onderstreepten Minister Verlinden (Binnenlandse Zaken, België), minister Bofferding (Binnenlandse Zaken, Luxemburg) en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, Nederland) het belang van samenwerking tussen de drie buurlanden op crisisbeheersing en rampenbestrijding.
Nieuwsbericht

Eén jaar minister: de rit van mijn leven

Iets meer dan een jaar geleden werd ik gevraagd voor de post van Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing. Een eer. 
Persbericht

Minister Annelies Verlinden vraagt €185 miljoen steun aan Europees Solidariteitsfonds voor kosten overstromingen

De Ministerraad keurde een aantal voorstellen van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden goed, die betrekking hebben op het noodweer dat ons land trof in juli. Zo werd de aanvraag tot tussenkomst van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie bevestigd. Daarnaast werd de beslissing van minister Annelies Verlinden om de werkzaamheden van de Federale Ondersteuningscel te verlengen tot half november, bekrachtigd. Verder werd beslist dat uitgaven die gouverneurs maken om privébedrijven…
Persbericht

Publicatie ministerieel besluit

Het ministerieel besluit met de coronamaatregelen - zoals beslist door het Overlegcomité van 17 september 2021 - is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De meeste maatregelen treden in werking op 1 oktober 2021.
Nieuwsbericht

Minister Annelies Verlinden pleit voor kindtoets bij politioneel optreden

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden ontwikkelt een tool voor politiemensen om met kinderen en jongeren om te gaan tijdens interventies. Die tool, de kind- en jongerentoets, wordt ontwikkeld door de werkgroep kind- en jongerentoets die op 23 september 2021 voor het eerst is samengekomen. De werkgroep wordt door de Algemene Directie Veiligheid en Preventie ondersteund. In die werkgroep zitten vertegenwoordigers van de strafrechtketen, jeugdorganisaties, vertegenwoordigers van…
Nieuwsbericht

Minister Annelies Verlinden engageert zich 100% voor veiligheid van politiemensen

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden sprak op donderdag 23 september 2021 tijdens de plenaire vergadering klare taal over het recente geweld tegen leden van de politie en andere hulpdiensten. 
Persbericht

Minister Annelies Verlinden verlengt de werkzaamheden van de Federale Ondersteuningscel

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft, in overleg met Waals minister-president Elio Di Rupo, beslist om de werkzaamheden van de Federale Ondersteuningscel te verlengen tot half november. Deze cel is door minister Verlinden in de schoot van het ‘Commissariat Spécial à la Reconstruction’ opgericht om na het noodweer van half juli de coördinatie van de federale hulp op het terrein te bevorderen. Haar voornaamste taak is om zo snel en efficiënt mogelijk een…
Nieuwsbericht

Politie zoekt elk jaar 3.000 nieuwe medewerkers: efficiëntere procedure moet aanwervingen sneller doen verlopen

Op een infodag voor kandidaat politie-inspecteurs en agenten van politie is vandaag de aftrap gegeven voor een grote rekruteringscampagne van de Geïntegreerde Politie. De politie wil jaarlijks bijna 3.000 nieuwe mensen aanwerven, zowel burger- als operationeel personeel. 
Persbericht

Nieuwe stap in de voorbereiding van een volgende staatshervorming

Het is de ambitie van deze regering om tijdens deze legislatuur een nieuwe staatshervorming voor te bereiden op basis van een grondige kennis van de huidige structuren. Op het Overlegcomité van 8 september 2021 hebben alle regeringen van ons land samen drie concrete afspraken gemaakt. Daarmee zetten we een nieuwe stap vooruit in de voorbereiding van de volgende staatshervorming.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.