Nieuws

Persbericht

Publicatie ministerieel besluit voor de start van het buitenplan, na advies Raad van State

Het ministerieel besluit dat de start van het zogenaamde buitenplan bevestigt, wordt elk ogenblik gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De maatregelen treden in werking om middernacht.
Persbericht

Organisatoren La Boum moeten zich aan de coronamaatregelen houden

“We begrijpen de wens van velen om elkaar te ontmoeten. Waar in de huidige situatie geen begrip voor opgebracht kan worden, zijn mensen die in veel te grote groepen samenkomen, de coronamaatregelen niet respecteren en geweld gebruiken”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “Wat zaterdag in het Ter Kamerenbos is gebeurd, is niet voor herhaling vatbaar. Organisatoren die ter goeder trouw evenementen binnen het toegestaan kader willen organiseren, hebben…
Persbericht

Maatregelen voor de start van het buitenplan vastgelegd in een ontwerp van ministerieel besluit

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft het ontwerp van ministerieel besluit met de coronamaatregelen die werden beslist tijdens de Overlegcomités van 14, 23 en 28 april 2021 voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Het ontwerp bevat de maatregelen die ingaan op 8 mei 2021, de start van het zogenaamde buitenplan. Daarnaast worden alle maatregelen verlengd tot en met 30 juni 2021.
Persbericht

Ministerieel besluit met inreisverbod vanuit Brazilië, Zuid-Afrika en India wordt morgen gepubliceerd

Het ministerieel besluit dat reizen vanuit Brazilië, Zuid-Afrika en India verbiedt, wordt morgen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De maatregel is aangekondigd door het Overlegcomité van 27 april 2021 en zal onmiddellijk in werking treden.
Persbericht

Minister Annelies Verlinden neemt kennis van het tussenarrest van het Hof van Beroep van 27 april 2021

Minister Annelies Verlinden heeft vanmorgen kennis genomen van het tussenarrest van het Hof van Beroep te Brussel in het kader van een kort geding procedure ingesteld door de Liga voor Mensenrechten e.a. De Voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel stelde eerder dat de huidige wettelijk basis, o.a. de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, niet zou volstaan voor de huidige maatregelen opgelegd bij ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om…
Persbericht

Regering bezorgt wetsontwerp pandemiewet aan Parlement

Het wetsontwerp betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie - zoals verder aangepast na de hoorzittingen, de adviezen van experten en het advies van de Raad van State - is vandaag goedgekeurd door de ministerraad. Het ontwerp van de pandemiewet wordt voorgelegd aan het Parlement. De Regering rekent op een spoedige bespreking van het ontwerp.
Persbericht

Ministerieel besluit met de coronamaatregelen die ingaan op 26 april 2021, na advies van de Raad van State, gepubliceerd

Het ministerieel besluit dat het einde van de paaspauze bevestigt - zoals beslist door het Overlegcomité van 14 april 2021 - is zonet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De maatregelen treden morgen in werking.
Persbericht

Minister Verlinden slaagt voor fysieke selectieproef Federale Politie

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft met succes de beep test gelopen, de coronaveilige versie van de sportproef die kandidaat politiemensen tijdens hun selectieprocedure afleggen. Ze liep de test bij de Federale Politie te Gent in het kader van een oefenmoment, speciaal georganiseerd voor kandidaten die dromen van een carrière bij de politie en die zich op de selectieproeven willen voorbereiden.
Persbericht

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden reikt eerste vernieuwde kids-ID uit

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden reikte vandaag de eerste vernieuwde kids-ID uit, in het gemeentehuis van Schoten. Het elektronische identiteitsdocument voor kinderen jonger dan 12 jaar steekt in een nieuw jasje. De aanpassingen maken de kaart veiliger en garanderen een langere levensduur. Leuven en Ath starten deze week eveneens met het uitreiken van de nieuwe Kids-ID: de andere steden en gemeenten volgen de komende weken en maanden.
Persbericht

Ontwerp van ministerieel besluit coronamaatregelen voor advies naar Raad van State

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft het ontwerp van ministerieel besluit met de coronamaatregelen - zoals beslist door het Overlegcomité van 14 april 2021 - voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Het ministerieel besluit bevat het pakket van maatregelen die ingaan op 26 april 2021. Daarnaast verlengt het ontwerp de andere maatregelen tot en met 31 mei. De afdeling Wetgeving van de Raad van State onderzoekt momenteel het ontwerp.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.