Nieuws

Persbericht

Nieuwgeborenregister voor pasgeboren baby's

De ministerraad keurde vandaag een voorontwerp van wet goed van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden dat er op termijn voor kan zorgen dat baby’s al van bij hun geboorte een rijksregisternummer krijgen. Hiermee wordt de eerste stap gezet naar de oprichting van een ‘nieuwgeborenregister’. Het zal nog steeds de geboorteakte zijn die de wettelijke identiteit voor de nieuwgeborenen creëert, maar het is voor tal van zaken belangrijk en zinvol dat pasgeboren…
Persbericht

Burgemeesters aan de slag met wet Bestuurlijke Handhaving

Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit heeft niet alleen een impact op onze veiligheid, maar ook op onze economie. Criminele bendes gebruiken immers vaak handelszaken in onze stads- en dorpskernen en onze winkelstraten om hun geldstromen wit te wassen. Met de nieuwe wet bestuurlijke handhaving, die in februari van dit jaar in werking trad, geeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden lokale besturen een nieuwe belangrijke nieuwe tool in handen voor de aanpak van deze malafide…
Persbericht

Minister Verlinden lanceert nieuw nationaal noodplan

Tijdens een grootschalige noodplanningsoefening op de terreinen van de Turnovatoren in Turnhout lanceerde minister Verlinden vandaag een nieuw nationaal noodplan. “De voorbije legislatuur werden we met verschillende crisissen en noodsituaties geconfronteerd”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “We hebben de lessen die we hieruit hebben getrokken, vertaald naar concreet beleid waarmee we ons land en onze inwoners zo weerbaar mogelijk willen maken voor de…
Persbericht

1 jaar na start Havenbeveiligingskorps in Antwerpse haven: meer controles, minder drugsuithalers

Begin mei is het precies één jaar geleden dat het Havenbeveiligingskorps werd opgericht, na de regeringsbeslissing om de Scheepvaartpolitie in Antwerpen te versterken in de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. Een jaar na de oprichting maakt de Federale Politie de balans op: de 70 nieuwe beveiligingsagenten voor het Havenbeveiligingskorps zijn gerekruteerd en bijna allemaal opgeleid. Door de extra patrouilles en controles - samen met andere maatregelen - neemt het aantal…
Persbericht

Minister Verlinden neemt maatregelen voor toegankelijke en inclusieve verkiezingen

Op 9 juni worden in ons land de regionale, federale en Europese verkiezingen georganiseerd door de FOD Binnenlandse Zaken. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden stelde vandaag enkele maatregelen voor die deze stembusgang zo vlot én inclusief mogelijk moeten laten verlopen. “Binnen 32 dagen vieren we de hoogmis van onze democratie: de verkiezingen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zo goed geïnformeerd mogelijk hun stem uitbrengen. Daarom willen het…
Persbericht

Strijd tegen drugs schakelt een versnelling hoger

De federale regering heeft de afgelopen legislatuur, mede onder impuls van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, ingezet op extra investeringen in veiligheid. De strijd tegen de internationale georganiseerde drugscriminaliteit was en is daarbij een belangrijke prioriteit. Eén van de middelen om de strijd tegen drugshandel, druggerelateerd geweld en verslavingsproblematieken gevoelig op te drijven zijn investering in verschillende projecten waarvoor de ministerraad vandaag haar…
Persbericht

Minister Verlinden maakt inzet Frontex in België mogelijk voor uitvoeren grenscontroles en ondersteuning bij gedwongen terugkeer

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor zorgen ervoor dat de capaciteit voor de gedwongen terugkeer wordt uitgebreid door het mogelijk te maken dat leden van het permanent korps van Frontex, dat is het Europees agentschap voor grensbewaking en kustbescherming, kunnen worden ingezet om de Federale Politie in deze opdracht te ondersteunen. Daarnaast zullen ze ook kunnen worden ingezet voor het uitvoeren van de grenscontroles.…
Persbericht

België en Duitsland sluiten nieuw samenwerkingsverdrag over grensoverschrijdende politie- en douanesamenwerking

België en Duitsland ondertekenden vandaag een verdrag inzake politie- en douanesamenwerking. Voor ons land werd het verdrag ondertekend door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en minister van Financiën Vincent Van Peteghem. Voor de Bondsrepubliek Duitsland werd het verdrag ondertekend door minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser en Ambassadeur Martin Kotthaus. Met het verdrag wordt ingezet op een betere informatiedeling en samenwerking tussen de politie- en douanediensten…
Persbericht

Mobile station voor aanvraag en uitreiking van identiteitsdocumenten voorgesteld

Het aanvragen en uitreiken van identiteitsdocumenten (eID, Kids-ID) en verblijfsvergunningen voor personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen naar het gemeentehuis, kan voortaan vlotter verlopen door het ‘Mobile Station’. Deze nieuwe toepassing is vandaag voorgesteld in het Mechelse Woonzorgcentrum Rembertus in aanwezigheid van bevoegd minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.  Op identiteitsdocumenten (eID, Kids-ID) en verblijfsvergunningen staat heel wat…
Persbericht

Binnenlandse Zaken lanceert Nationale Actieweek tegen Fietsdiefstal

Aan het station Antwerpen-Centraal gaf minister Annelies Verlinden vanmorgen het startsignaal voor de Nationale Actieweek tegen Fietsdiefstal. Deze actieweek werd door haar administratie in het leven geroepen om dit criminaliteitsfenomeen onder de aandacht te brengen en de inwoners te informeren over hoe ze hun fietsen beter tegen diefstal kunnen beschermen. “Wij gaan voluit voor een veiligere samenleving. We zetten daarbij niet enkel in op de zware criminaliteit maar pakken ook de…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.