Nieuws

Persbericht

Parlement keurt wet bestuurlijke handhaving definitief goed

Het wetsontwerp bestuurlijke handhaving van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden werd vandaag in de Kamer definitief goedgekeurd. Met dit nieuw instrument wordt een nieuwe en belangrijke stap gezet in de strijd tegen de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.Het misdaadmilieu gebruikt handelszaken als dekmantel om geldsommen van criminele herkomst wit te wassen en deze zo in het legale circuit te brengen. Dergelijke ondermijnende criminaliteit ontwricht onze gemeenschap en…
Persbericht

Naar een veiliger land in tien punten: extra middelen voor politie en civiele veiligheid

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden benadrukte eerder al dat veiligheid een kerntaak is van de overheid, waarop niet mag worden bespaard. Bewust van de moeilijke budgettaire context na onder meer de vele financiële inspanningen tijdens de Coronacrisis, en de vele andere uitdagingen, kijkt minister Verlinden tevreden terug op de gevoerde begrotingsonderhandelingen. “We geven een belangrijk signaal aan onze politiemensen en tonen ons respect: de weddeverhoging voor onze…
Persbericht

Minister Verlinden geeft startschot voor vernieuwing politieonderwijs

Deze morgen gaf minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in Campus VESTA het startschot van de pilootprojecten waarbij de verschillende politiescholen in ons land samenwerkingen aangaan met de hogescholen. De docenten van de hogescholen zullen lesgeven aan de aspirant-inspecteurs in de politiescholen of de hogescholen. Minister Verlinden wil met het project nagaan hoe toekomstige politiemensen nog beter kunnen worden voorbereid op de vele uitdagingen die op hen afkomen en hoe het…
Nieuwsbericht

Vacature Communicatiemedewerker

Om mijn kabinet te versterken ben ik op zoek naar een communicatiemedewerker: een enthousiaste all-round collega met een passie voor communicatie en in het bijzonder sociale media.
Persbericht

Maatregelen om de leefbaarheid en veiligheid te herstellen van het Zuidstation en haar onmiddellijke omgeving

Hoewel de situatie niet nieuw is, en de buurt rond het Brusselse Zuidstation al jarenlang gebukt gaat onder problemen van overlast, diefstallen, druggebruik, illegaliteit en een netheid en leefbaarheid die te wensen overlaat, is het onveiligheidsgevoel bij reizigers en de directe omwonenden vandaag alarmerend. Premier Alexander De Croo en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden nemen nu stappen om eerst op korte termijn, en daarna meer duurzaam, de leefbaarheid en veiligheid van het…
Nieuwsbericht

Inspanningen voor hulpdiensten

In ons land staan ongeveer 17.300 professionele en vrijwillige brandweerlieden paraat om branden te bestrijden, ambulancediensten te verzekeren voor spoedgevallen, hulp te bieden bij rampen en noodsituaties, slachtoffers te bevrijden, en tal van andere vaak technische en gespecialiseerde tussenkomsten. Dat maakt van onze brandweer een heuse ‘heldenmachine’. Een goed functionerende brandweer is een belangrijke voorwaarde voor een veilige samenleving. Daarom maakte minister van…
Persbericht

Minister Verlinden moderniseert de werking van de Raad van State

De Wet van 11 juli 2023 tot wijziging van de wetten op de Raad van State werd op 24 juli 2023 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Aansluitend werden ook de uitvoeringsbesluiten gepubliceerd. Na de eerdere goedkeuring van het wetsontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in de Kamer, vormt dit het sluitstuk waarmee de werking van de Raad van State zal worden gemoderniseerd. Zo wordt de doorlooptijd van een procedure ten gronde met meer dan een jaar ingekort en wordt de…
Persbericht

Minister Verlinden zet carrièremogelijkheden bij politie op scherp

Bij de politie kan je op basis van onder meer je diploma, na het doorlopen van een selectieprocedure en het slagen in de politieopleiding, aan de slag binnen verschillende kaders en graden: agent, inspecteur, hoofdinspecteur, commissaris... Eens bij de politie, zijn er tal van carrièremogelijkheden die maken dat je verder kan doorgroeien. In een streven naar een politie als aantrekkelijke werkgever, heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden het loopbaanbeleid verder op scherp…
Persbericht

Twee jaar na de overstromingen: Minister Verlinden komt met totaalaanpak voor noodsituaties en crisissen

Minister van Binnenlandse Zaken of minister van crisissen…? Al van bij haar aantreden worden vele inwoners van ons land geconfronteerd met crisissen en met de naweeën ervan. De wereldwijde COVID-pandemie bijvoorbeeld. Maar ook de overstromingen van juli 2021 in Wallonië en Vlaanderen, de migratiestromen, de oorlog in Oekraïne, cyberaanvallen op gevoelige infrastructuur, de terreurdreiging, de impact van de klimaatverandering met meer bosbranden… “De lijst wordt stilaan…
Persbericht

Handelingskader politie voor gedragen controles

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft vandaag de omzendbrief ‘professioneel profileren’ voorgesteld in aanwezigheid van de korpschef van de PZ Brussel HOOFDSTAD Elsene en de korpschef van de PZ BrusselNoord. De omzendbrief omvat een handelingskader om de politiediensten duidelijke handvaten te geven voor de uitvoering van identiteitscontroles. De omzendbrief is het resultaat van goede praktijken uit verschillende lokale politiezones, aangevuld met tal van…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.