Nieuws

Persbericht

Extra investeringen voor de Geïntegreerde Politie goedgekeurd

De Ministerraad keurde, op vraag van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, de extra investering voor de Geïntegreerde Politie goed. De Federale Regering voorziet hiervoor tijdens deze legislatuur €310 miljoen extra.
Persbericht

Ministers Annelies Verlinden en Vincent Van Quickenborne investeren in personeel en infrastructuur Geïntegreerde Politie

De afgelopen maanden rezen vragen over de budgettaire toestand van de Federale Politie, in het bijzonder de Federale Gerechtelijke Politie. Zo spraken de procureurs-generaal tijdens hoorzittingen over de uitdagingen na een jarenlange onderbemanning van deze dienst. Ministers Annelies Verlinden en Vincent Van Quickenborne delen deze bezorgdheden, en stellen een plan voor om de Federale Politie structureel te versterken.  
Persbericht

Be Heroes zet dagelijkse helden in de kijker

De nationale feestdag is het uitgelezen moment om onze ‘alledaagse’ helden in de bloemetjes te zetten: Belgen die zich (vaak jarenlang) belangeloos en actief engageren voor onze samenleving.
Nieuwsbericht

Vacature sociale media manager

Om mijn communicatieteam te versterken ben ik op zoek naar een enthousiaste sociale media manager: een creatieve duizendpoot die instaat voor de  opvolging van de verschillende sociale mediakanalen.
Persbericht

België en Indonesië gaan samenwerken in strijd tegen terrorisme

Op donderdag 9 juni 2022 ondertekenden Dr. Boy Rafli Amar, Commissaris-generaal van Politie van het Indonesische Nationale Agentschap voor Terrorismebestrijding (BNPT) en Gert Vercauteren, directeur a.i. van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) een Memorandum of Understanding (MOU). 
Persbericht

Burgers hebben zich uitgesproken over de toekomst van onze democratie en staatsstructuur

Zes weken na de lancering is het platform eenlandvoordetoekomst.be afgesloten. Volgens de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA), beheerder van het platform, schreven zo’n 19.000 burgers zich in op het platform. Er werden zo’n 75.000 antwoorden gegeven op vragen over de toekomst van onze democratie en staatsstructuur. 
Persbericht

Minister Annelies Verlinden schept duidelijkheid over 24-urenregeling voor brandweerlieden

Er rezen vragen over de mogelijkheid voor hulpverleningszones om shiften van 24 uur in te voeren. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden schept na verder overleg duidelijkheid en stuurt een omzendbrief naar de voorzitters van alle hulpverleningszones.
Persbericht

Belangrijke stap in de hervorming van de Raad van State

De Ministerraad keurde, op vraag van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, een voorontwerp van wet goed voor de uitbreiding van het personeelskader van de Raad van State. De Federale Regering zal hiervoor jaarlijks ongeveer €6 miljoen vrijmaken. Er wordt ook een inhoudelijke hervorming van de afdelingen Wetgeving en Bestuursrechtspraak voorbereid. 
Persbericht

Ministers Verlinden en Clarinval maken burgerpanels in de toekomst mogelijk

De Ministerraad keurde deze vrijdag, 3 juni 2022, een voorontwerp van wet goed tot bepaling van de beginselen voor de loting van burgers voor gemengde commissies en burgerpanels, georganiseerd op initiatief van de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
Nieuwsbericht

Minister Verlinden roept op om het rijbewijs met punten snel in te voeren

Als we het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer naar nul willen herleiden, moeten we nu verdere actie ondernemen. Het rijbewijs met punten ligt al veel te lang op tafel. Het is hoog tijd om woorden om te zetten in daden.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.