Nieuws

Persbericht

Minister Verlinden zet verder in op de aanpak van overlast in recreatiegebieden en recreatiezones

De aanpak van overlast in recreatiegebieden en -zones is al enkele jaren een topprioriteit voor minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. In 2021 gaf ze met een omzendbrief lokale en provinciale besturen en uitbaters van recreatiegebieden en -zones meer slagkracht om overlast en amokmakers aan te pakken. Een evaluatie van de omzendbrief resulteerde in een actualisatie ervan, die vandaag werd uitgestuurd.  “De omzendbrief werd positief onthaald door de sector en onze partners…
Persbericht

Eric Snoeck commissaris-generaal a.i. van de Federale Politie

Eric Snoeck, de huidige directeur-generaal van de Algemene Directie van de Gerechtelijke Politie, zal in afwachting van de selectie van een nieuwe commissaris-generaal de opdracht van de commissaris-generaal waarnemen. Dit wordt aangekondigd door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.
Persbericht

Minister Verlinden versterkt de noodcentrales

Al van bij het aantreden van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden is de versterking van de noodcentrales 112 en van de communicatie- en informatiecentra van de politie (101) een prioriteit. De federale regering maakte op vraag van de minister tijdens het begrotingsconclaaf de nodige financiële middelen vrij om de noodcentrales te versterken. Een actieplan dat werd opgesteld om de tekorten weg te werken, kan nu worden uitgevoerd. 
Persbericht

Federale Politie werft 70 beveiligingsagenten aan voor nieuw Havenbeveiligingskorps in Antwerpen

Vanaf vandaag kunnen geïnteresseerden zich kandidaat stellen voor het gloednieuwe Havenbeveiligingskorps van de Federale Scheepvaartpolitie in Antwerpen. Het korps zal 70 beveiligingsagenten tellen, 7 inspecteurs, 8 hoofdinspecteurs en een commissaris. Hun taak is de beveiliging van het hele havengebied: ze zullen gericht patrouilleren en zichtbaar aanwezig zijn op het terrein. De oprichting van het korps maakt deel uit van de versterking van de Scheepvaartpolitie in de strijd tegen de…
Persbericht

België geeft jongeren een stem in Europa

Belgische jongeren vanaf zestien jaar zullen in 2024 hun stem kunnen uitbrengen voor de Europese verkiezingen. De wet die dit mogelijk maakt, gaat op 1 mei van kracht. “Jongeren zijn de toekomst, en door dit stemrecht willen we hen ook een middel geven om die toekomst zelf mee vorm te geven”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.
Persbericht

Een deontologische code en een geoptimaliseerd tuchtstatuut voor de hulpverleningszones

De ministerraad gaf vandaag groen licht voor de modernisering van het tuchtstatuut van de personeelsleden van de hulpverleningszones. Ook het voorstel voor een deontologische code werd goedgekeurd. Hiermee geeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden verder invulling aan de modernisering van het brandweerstatuut en worden oplossingen geboden om tuchtprocedures sneller en efficiënter te doorlopen. Met deze deontologische code zullen de medewerkers van de hulpverleningszones kunnen…
Persbericht

Minister Verlinden moderniseert de werking van de Raad van State

Vandaag werd in de plenaire vergadering van de Kamer het wetsontwerp van de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden goedgekeurd waarmee de werking van de Raad van State wordt gemoderniseerd. Zo wordt de doorlooptijd van een procedure ten gronde met meer dan een jaar ingekort en wordt de werking van de beide afdelingen Wetgeving en Bestuursrechtspraak geoptimaliseerd. Het wetsontwerp zal nu worden voorgelegd aan de Senaat voor verdere opvolging.
Persbericht

Commissie van experten overhandigt Witboek Crisisbeheer aan minister Verlinden

Op 28 maart 2022 gaf minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden de opdracht aan een Commissie van experten om het crisisbeheer in België te onderzoeken en om een Witboek op te stellen met aanbevelingen om de noodplanning en het crisisbeheer te verbeteren. Vandaag ontving minister Verlinden het Witboek uit de handen van de voorzitter van de Commissie, gouverneur Olivier Schmitz, en van ere-gouverneur Lodewijk De Witte.
Persbericht

Minister Verlinden investeert in preventieproject rond gevaar van illegaal gebruik van pyrotechniek in het voetbal

Minister Verlinden kent een subsidie van €40 000 toe aan de Stichting Brandwonden voor de ontwikkeling van een preventieproject. Hiermee wil de overheid voetbalsupporters sensibiliseren voor het gevaar van het gebruik van pyrotechnische middelen. Ook zal de overheid samen met de Stichting de slachtoffers en de daders van het misbruik van pyrotechniek in de stadions structureel in kaart brengen. Het project werd vandaag gelanceerd in het kantoor van de Stichting in Wezembeek-Oppem.
Persbericht

Snellere uitspraken van de Raad van State zorgen voor meer rechtszekerheid

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden kort de doorlooptijd van een procedure ten gronde bij de Raad van State in, van meer dan dertig maanden naar maximaal achttien maanden. De commissie Binnenlandse Zaken keurde een essentiële stap in de inhoudelijke hervorming in tweede lezing goed. Met het voorontwerp van wet worden grondige hervormingen doorgevoerd aan de werking van de Raad van State.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.