News

Press Release

Ministers Verlinden en Clarinval maken burgerpanels in de toekomst mogelijk

Vandaag, dinsdag 24 januari, werd in de commissie Grondwet het wetsontwerp voor het organiseren van de loting van burgers voor gemengde commissies en burgerpanels, georganiseerd op initiatief van de Kamer van volksvertegenwoordigers, goedgekeurd. Met dit wetsontwerp willen ministers van Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden en David Clarinval het mogelijk maken om burgers nauwer te betrekken bij de politiek.

No content found with the selected criteria.