Nieuwsbericht

Wettelijk kader rond bestuurlijke handhaving in de maak om de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit aan te gaan

“We zetten het proces verder naar een nieuw wettelijk kader rond bestuurlijke handhaving om lokale besturen effectieve instrumenten te geven tegen georganiseerde criminaliteit", zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “Zoals aangegeven in mijn beleidsverklaring wil ik de mogelijkheden van bestuurlijke handhaving structureel en wettelijk verankeren, en dit in samenwerking met alle betrokken partners. Dit bezoek is daarbij essentieel om de noden op het terrein te kennen en mee te nemen.”

Dat maakte minister van Binnenlandse Zaken Verlinden vanmiddag bekend tijdens een werkbezoek aan het ARIEC Limburg. Het ARIEC staat voor Arrondissementele Informatie en Expertisecentra. Sinds 2017 zijn er al pilootprojecten operationeel rond bestuurlijke handhaving in Limburg, Antwerpen en Namen, de zogenaamde ARIEC’s. Zij zorgen voor gecoördineerde acties waarbij verschillende inspectiediensten, politie, brandweer en parket op het terrein samenwerken met de lokale besturen om georganiseerde criminaliteit en alle nevenactiviteiten een halt toe te roepen.

Concreet vond er bijvoorbeeld op 6 februari nog een gecoördineerde actie plaats in 13 carwashes in 4 Limburgse gemeenten. Op initiatief van de lokale besturen of de burgemeesters controleerden sociale inspectiediensten, de Vlaamse Wooninspectie, de Dienst Vreemdelingenzaken samen met de lokale brandweer, de milieudiensten, de diensten ruimtelijke ordening en de politie de uitbatingen op signalen van economische uitbuiting, huisjesmelkerij, sociale fraude, brandveiligheid enz.

Gisteren raakte nog bekend dat de Federale Gerechtelijke Politie Limburg een omvangrijk financieel dossier in het Turkse misdaadmilieu onderzoekt. Ook daar is er sprake van vennootschappen die gebruikt werden om geleasede voertuigen te verduisteren en criminele gelden wit te wassen.

Lokale besturen stellen vast dat winsten uit georganiseerde criminaliteit vaak worden witgewassen in economische sectoren zoals bijvoorbeeld massagesalons, nachtwinkels, wedkantoren, carwashes enz. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden wil een duidelijk wettelijk kader om ook lokale besturen instrumenten ter beschikking te stellen om de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit, en alle nevenactiviteiten, aan te gaan.

Een belangrijk element in bestuurlijke handhaving is de uitbatingsvergunning. Lokale besturen kunnen een onderzoek op een uitbating doen en eventueel een vergunning weigeren indien er aanwijzingen zijn dat de vergunning zal worden gebruikt om winsten uit criminele feiten wit te wassen.

In het kader van zo’n ARIEC hebben sommige gemeenten zoals Genk in hun gemeentereglement al bepaalde voorwaarden ingebouwd voor de toekenning van een uitbatingsvergunning voor een nachtwinkel.

Maar niet alle lokale besturen hebben dezelfde informatiepositie, voldoende capaciteit en expertise beschikbaar om dergelijke onderzoeken en gecoördineerde acties te organiseren. De verschillende ARIEC’s kunnen hierin ondersteunen maar het is essentieel dat de lokale besturen kunnen rekenen op een uniform wettelijk kader.

Via een wetgevend initiatief wil minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden nu alle gemeenten toegang geven tot de mogelijkheden van bestuurlijke handhaving, voortbouwend op de initiatieven van de vorige legislatuur.