Persbericht

Federale Politie krijgt nieuwe kantoren op Brussels Airport

Brussels Airport Company stelt nieuwe kantoren ter beschikking van de Federale Luchtvaartpolitie op Brussels Airport. De Federale Politie zal vanaf 2026-2027 kunnen gebruikmaken van een nieuw gebouw, dat aansluit aan de terminal. In tussentijd verhuizen de politiemensen naar een voorlopig kantoorgebouw, dat vandaag dienst doet als kantoren voor Brussels Airport Company.

“Tijdens mijn bezoek aan de Federale Luchtvaartpolitie op Brussels Airport in november 2020 stelde ik vast dat de politiekantoren aan vernieuwing toe zijn. Ondertussen hebben we een oplossing gevonden. Dankzij Brussels Airport Company krijgen onze politiemensen een nieuw en moderner onderkomen”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Brussels Airport Company en de Federale Luchtvaartpolitie zijn belangrijke partners. De operaties van de Federale Politie en Brussels Airport zijn intens met elkaar verweven en de samenwerking tussen beiden staat garant voor een veilige luchthaven. Een goede huisvesting is voor de Federale Politie van groot belang om haar taken efficiënt te kunnen uitvoeren. Een belangrijk deel van de huidige politiekantoren zijn echter verouderd en onvoldoende gecentraliseerd. Brussels Airport Company biedt daarvoor een oplossing, in overleg met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en de Federale Politie.

In de eerste fase zullen de kantoren van de Federale Luchtvaartpolitie, met uitzondering van de grenscontrole, ondergebracht worden in het zogenaamde satellietgebouw, een terminal die in 2009 werd omgebouwd tot kantoorruimtes. In dat gebouw komt plaats vrij, omdat Brussels Airport Company-medewerkers verhuizen.

In een tweede fase, tegen 2026-2027, zullen de politiemannen en -vrouwen hun intreden nemen in een nieuw gebouw, gelegen aan het terminalgebouw. Ze krijgen op een uitstekende locatie binnen Brussels Airport moderne kantoorgebouwen, met een infrastructuur aangepast aan hun noden.

“Ik ben tevreden dat we snel een oplossing hebben kunnen vinden. De Federale Luchtvaarpolitie kampt al een tijdje met een personeelstekort. We zetten alles in het werk om dat tekort zo snel mogelijk op te vangen. Moderne kantoorgebouwen betekenen een extra stimulans voor potentiële kandidaten”, sluit minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden af.