Persbericht

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zet haar visie op de pandemiewet en de institutionele hervormingen uiteen tijdens een gastcollege aan studenten rechten van de UGent

Vanuit mijn eigen ervaringen en maatschappelijk engagement wil ik studenten rechten feliciteren met hun studiekeuze, ik wil hen enthousiasmeren en warm maken om de weg naar de politiek te vinden,” zegt Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden in de les politicologie van Prof. Carl Devos en Prof. Nicolas Bouteca aan de UGent.

Minister Verlinden ziet een keuze voor het recht als een keuze om de samenleving te begrijpen en vanuit dat begrip vooruit te kijken. Een jurist helpt de samenleving organiseren. Een advocaat zoekt een creatieve oplossing voor zijn cliënt, een jurist-politicus gebruikt diezelfde creativiteit om via wetgeving een goede en gewenste oplossing te vinden voor maatschappelijke problemen.

Pandemiewet

Een van de problemen waar minister Verlinden meteen mee werd geconfronteerd is de gezondheidscrisis. Dat is een complexe crisis waarin menselijke contacten moeten worden omkaderd met maatregelen die voldoende stabiliteit en rechtszekerheid bieden. Hoewel de Raad van State al herhaald geoordeeld heeft dat de huidige ministeriële besluiten een voldoende wettelijke basis hebben, is er toch de kritiek dat de parlementaire controle over de coronamaatregelen te wensen over laat.

Voor een gezondheidscrisis die zo lang aansleept, wordt nu aan een nieuwe aanvullende wettelijke basis gewerkt. Een pandemiewet die past binnen een pakket van nieuwe wetgeving rond crisisbeheer en noodplanning.

Het is de bedoeling van minister van Verlinden om het parlement nauwer te betrekken bij die nieuwe wet. Vorige week kondigde de regering al aan dat het voorontwerp van de pandemiewet meteen aan het parlement zal worden voorgelegd om zo de suggesties van de parlementsleden mee te nemen van bij aanvang in het wetgevend proces.

Minister van Binnenlandse Zaken Verlinden wil zelfs nog een stap verder gaan, zij engageert zich om het ontwerp van de pandemiewet al uitvoerig toe te lichten in de kamercommissie Binnenlandse Zaken zodra de federale regering de tekst in eerste lezing heeft goedgekeurd.

Een grondige staatshervorming

Er zijn nog andere grote uitdagingen voor minister Verlinden. Samen met minister David Clarinval is minister Annelies Verlinden ook bevoegd voor Institutionele Hervormingen. Tegen 2024 moeten zij de krijtlijnen van een nieuwe staatstructuur uitzetten.

Minister Verlinden deelde vanmiddag alvast haar visie daarover met de rechtenstudenten.

Minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen Annelies Verlinden pleit voor een grondig debat over de staatshervorming waarbij ideeën zoals een '2+2-model' of een model "met vier deelstaten" ook kunnen besproken worden.