Persbericht

Minister Annelies Verlinden versterkt de Scheepvaartpolitie van Antwerpen

Dat drugsbendes steeds driester te werk te gaan, is de afgelopen weken op een zeer pijnlijke manier duidelijk geworden. De strijd tegen de drugscriminelen vraagt een integrale aanpak, waarin de politie een belangrijke rol speelt. Daarom heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden tussen september en december 2022 de Federale Scheepvaartpolitie van Antwerpen versterkt met 20 politiemensen, afgedeeld uit andere diensten van de Federale Politie. Hierdoor is de operationele capaciteit uitgebreid tot 114.

Bovendien is sinds deze week, op vraag van minister Annelies Verlinden, de inzet van politiemensen uit de Federale Reserve verhoogd. Door die Federale Reserve prioritair naar de haven van Antwerpen te oriënteren, worden er zeven dagen op zeven een 20-tal extra politiemensen ingezet om te patrouilleren. Hierdoor wordt het aantal zichtbare ploegen op het terrein meer dan verdubbeld. Deze inzet wordt permanent geëvalueerd, en waar nodig bijgestuurd.

Ondertussen worden de nodige stappen gezet om de Antwerpse Scheepvaartpolitie structureel te versterken met nog 25 politiemensen.

“Er bestaat geen mirakeloplossing om drugsbendes te stoppen. Alle partners moeten aan hetzelfde zeel trekken om het net rond deze criminele organisaties te sluiten. Ook de politie neemt haar verantwoordelijkheid, met een versterkte aanwezigheid in de haven”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.