Persbericht

Bijkomende instrumenten voor lokale besturen in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit

Federale Regering keurt voorontwerp van wet bestuurlijke handhaving van minister Annelies Verlinden in tweede lezing definitief goed

De Federale Regering gaf minister Annelies Verlinden vandaag in tweede lezing groen licht voor het voorontwerp van wet bestuurlijke handhaving. Hiermee zullen lokale besturen malafide handelszaken, bijvoorbeeld waar drugsgeld wordt witgewassen, kunnen sluiten. Het is een bijkomende maatregel om het drugsgerelateerd geweld in ons land te bestrijden. 

Dat drugscriminelen steeds driester te werk gaan, is een aantal weken geleden nog op zeer pijnlijke manier duidelijk geworden. Een onschuldig meisje van elf kwam thuis, in haar veilige haven, om het leven. Een mirakeloplossing voor het probleem bestaat niet. Het antwoord voor deze complexe uitdaging ligt in een gedeelde aanpak over de beleidsdomeinen en bestuursniveaus heen. De lokale besturen spelen hierbij een belangrijke rol. Ze vragen al jaren een nieuw en duidelijk instrument om malafide handelszaken te kunnen sluiten. Met de wet bestuurlijke handhaving krijgen ze dat.

De Federale Regering keurde het voorontwerp in september 2022 een eerste keer goed. Vandaag keurde ze het definitief goed, nadat de adviezen van o.a. de Raad van State werden verwerkt. De krachtlijnen van de wet zijn niet gewijzigd, en kan u hier terugvinden: https://verlinden.belgium.be/nl/bestuurlijke-hh.

Het voorontwerp geeft de lokale besturen een rechtsgrond om maatregelen te nemen tegen ondermijnende criminaliteit. Zo voorziet het in de mogelijkheid voor lokale besturen om na een doorgedreven integriteitsonderzoek malafide handelszaken te sluiten.

Er wordt een Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen (DIOB) opgericht bij de FOD Binnenlandse Zaken. De DIOB zal als centrale instantie toegang kunnen krijgen tot relevante informatie, bijvoorbeeld van de gerechtelijke overheid, de antiwitwascel, de belastinginspectie, de sociale inspectie, ... Op basis hiervan zal ze de lokale besturen adviseren in het kader van het integriteitsonderzoek.

Verder voorziet het voorontwerp in instrumenten om sluitingen van malafide handelszaken beter af te dwingen. Zo biedt de bestuurlijke verzegeling de mogelijkheid om de toegang tot een gesloten inrichting af te sluiten en dwingt de bestuurlijke dwangsom de verantwoordelijke tegemoet te komen aan een opgelegde maatregel.

Ten slotte worden de Arrondissementele Informatie- en Expertisecentra (ARIEC’s) verder uitgebouwd. In de provincies Antwerpen, Limburg en Namen werden reeds Arrondissementele Informatie- en Expertisecentra opgericht. Met de wet bestuurlijke handhaving worden bijkomende ARIEC’s opgericht. Een ARIEC adviseert o.a. lokale overheden en politiezones, en organiseert gecoördineerde acties met o.a. inspectiediensten, politie, brandweer en parket met als doel ondermijnende criminaliteit een halt toe te roepen.

De parlementaire bespreking van het ontwerp zal spoedig worden aangevat in het Parlement.

"Het is alle hens aan dek. Georganiseerde misdaad nestelt zich de laatste jaren meer en meer in de bovenwereld en het maatschappelijk weefsel. Bepaalde ondernemingen worden gebruikt als dekmantel om drugsgeld wit te wassen en malafide handel te drijven. Met de wet bestuurlijke handhaving komen we tegemoet aan de vraag van de lokale besturen om hier tegen te kunnen ingrijpen. Zo maken we onze steden en gemeenten leefbaarder en veiliger: minder overlast, meer kans voor ondernemers en minder risico’s voor politie en justitie", aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.