Nieuwsbericht

Minister Annelies Verlinden maakt stembureaus beter bereikbaar en het stemproces inclusiever

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden maakt 65.000 euro vrij voor gratis vervoer naar stembureaus voor personen met een handicap. Hiermee maakt ze stembureaus in 2024, een belangrijk verkiezingsjaar, beter bereikbaar.

De subsidies worden toegekend aan verenigingen die gespecialiseerd zijn in het vervoer van personen met een handicap. Zij zullen op verkiezingsdagen het gratis vervoer organiseren. 

Daarnaast werkt de FOD Binnenlandse Zaken, samen met verenigingen die mensen met een handicap vertegenwoordigen, aan een proefproject om blinden en slechtzienden te helpen bij het stemmen. Meer bepaald zullen zij dankzij een braillematrix die op het stembiljet wordt geplaatst, zelfstandig op papier hun stem kunnen uitbrengen. 

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap streeft naar een versterking van de rechten van personen met een handicap, onder meer om zelf levenskeuzes te kunnen maken en te kunnen deelnemen aan de samenleving. De verbetering van de toegankelijkheid van de verkiezingen voor personen met een handicap is een belangrijk onderdeel van het vrijwaren van hun rechten. Daaraan wordt op deze manier tegemoet gekomen.

Stemmen is een fundament van onze democratie. We moeten er dan ook alles aan doen om iedereen die stemrecht heeft, het ook effectief te kunnen doen uitoefenen. Met een aantal initiatieven willen we het stemmen daarom toegankelijker maken voor mensen met een handicap”, aldus minister Annelies Verlinden.