Persbericht

Politie rekruteerde vorig jaar 1.654 nieuwe inspecteurs

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden gaf in haar beleidsverklaring, in 2020, aan jaarlijks minstens 1.600 inspecteurs te willen aanwerven. Net als in 2021, is deze ambitie ook in 2022 gehaald. De Geïntegreerde Politie rekruteerde vorig jaar 1.654 aspirant-inspecteurs, waarvan ongeveer een kwart voor de Federale Politie. Mede dankzij deze aanwervingen zal de Federale Politie aan het einde van deze legislatuur het hoogst aantal medewerkers ooit tellen.

“Deze Federale Regering maakt van veiligheid opnieuw een topprioriteit. En dat begint met voldoende personeel. Met de rekrutering van meer dan 1.600 inspecteurs investeren we ook in 2022 krachtig in de veiligheid van de burgers. En dat zullen we ook de rest van de legislatuur blijven doen”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Naast 1.654 inspecteurs werden ook andere profielen intern en extern gerekruteerd. Zo werden in 2022 ook 192 beveiligingsagenten, 76 agenten, 182 hoofdinspecteurs met bijzondere specialisatie, 179 commissarissen en 864 leden voor het administratief kader gerekruteerd.

Om ook de komende jaren jaarlijks minstens 1.600 nieuwe inspecteurs te rekruteren, is de selectieprocedure grondig vernieuwd en efficiënter gemaakt. Onder andere via verdere digitalisering is de doorlooptijd van het selectieproces verkort, zonder in te boeten aan kwaliteit. Op die manier kunnen de juiste profielen sneller en efficiënter worden aangeworven. Een kortere doorlooptijd zorgt ervoor dat meer kandidaten aan boord blijven tijdens de selectieprocedure, sneller kunnen starten aan de opleiding en bijgevolg vlugger operationeel inzetbaar zijn.

Op die manier maken minister Annelies Verlinden en de rekruteringsdienst van de Federale Politie de historische onderbezetting bij de Federale Politie goed, en worden ook de lokale zones versterkt. De ambitie is om tegen het einde van de legislatuur de Federale Politie met 1.000 medewerkers te versterken. “We zijn goed op weg om dit waar te maken,” besluit minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.