Persbericht

Ministers Verlinden en Clarinval maken burgerpanels in de toekomst mogelijk

Vandaag, dinsdag 24 januari, werd in  de commissie Grondwet het wetsontwerp voor het organiseren van de loting van burgers voor gemengde commissies en burgerpanels, georganiseerd op initiatief van de Kamer van volksvertegenwoordigers, goedgekeurd. Met dit wetsontwerp willen ministers van Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden en David Clarinval het mogelijk maken om burgers nauwer te betrekken bij de politiek.

Met het goedkeuren van dit wetsontwerp zal de Kamer van volksvertegenwoordigers burgers kunnen loten uit het Rijksregister en uitnodigen om op vrijwillige basis deel te nemen aan gemengde commissies of burgerpanels. Burgerpanels bestaan uitsluitend uit gelote burgers, in gemengde commissies zetelen zowel parlementsleden als gelote burgers.

Uit de burgers die positief antwoorden op de uitnodiging, wordt een tweede loting georganiseerd volgens een specifieke steekproeftrekking. Daarbij wordt rekening gehouden met leeftijd, woonplaats, geslacht en onderwijsniveau, met als doel een divers, representatief panel samen te stellen. Onder andere politieke mandatarissen, politieke adviseurs, houders van een ambt van de rechterlijke orde komen niet in aanmerking.

Deze panels worden breed geïnformeerd, en gaan in dialoog met het middenveld, experten en parlementsleden, alvorens ze aanbevelingen zullen formuleren aan de Kamer van volksvertegenwoordigers en de regering.

De Kamer van volksvertegenwoordigers treft momenteel de voorbereidingen om deze gemengde commissies of burgerpanels te organiseren. Wat de thema’s betreft, kan inspiratie worden gehaald uit het verslag van het online platform ‘Een land voor de toekomst’. Dat verslag wordt binnenkort aan de regering en het Parlement bezorgd.

“Deze regering maakt concreet werk van burgerparticipatie. Het is onze ambitie om de burger meer te betrekken bij de politieke besluitvorming. Ik ben ervan overtuigd dat hun inzichten kunnen resulteren in zeer waardevolle aanbevelingen voor de politieke besluitvoering”, aldus minister van Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden.

“Ik ben blij dat een deliberatief proces kan worden opgezet door de oprichting van gemengde commissies en/of burgerpanels die door de Kamer van volksvertegenwoordigers worden georganiseerd. Onderwerpen van het online platform kunnen verder worden verkend en ideeën kunnen worden besproken tussen burgers onderling of tussen burgers en parlementsleden. Ik geloof oprecht dat de burgers een rol te spelen hebben in het nadenken over de toekomst van ons land”, zegt minister van Democratische Vernieuwing David Clarinval.