Nieuwsbericht

Politie neemt beveiliging van nucleaire sites over van Defensie

Vandaag lichtte minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in het Parlement toe dat de Federale Politie de beveiliging van de nucleaire sites overneemt van Defensie. Dit is een belangrijke mijlpaal, want daarmee komt – na acht jaar – een einde aan de beveiliging van kritieke infrastructuren door militairen. Minister Annelies Verlinden dankt de Federale Politie voor het opnemen van de belangrijkste opdrachten, en Defensie voor de jarenlange steun en inzet.

Na verschillende aanslagen in Europa besliste de Federale Regering in 2015 dat Defensie de Federale Politie zouden ondersteunen bij de beveiliging van door het OCAD aangeduide gevoelige plaatsen in ons land, zoals de kerncentrales en andere nucleaire sites. Sinds december 2020 neemt de Federale Politie gefaseerd deze beveiligingsopdrachten opnieuw over. Het begon met de luchthaven van Gosselies en de Europese instellingen. In april 2021 volgden de andere luchthavens, de metro- en de treinstations. Nu komt ook een einde aan de opdracht van Defensie voor de beveiliging van nucleaire sites. De bevoegde diensten hebben zich goed voorbereid op deze overname, en zullen eenzelfde veiligheidsniveau als Defensie garanderen.

De progressieve afbouw van de militairen bij de beveiliging van kritieke infrastructuren gebeurde in nauw overleg met Defensie en alle andere betrokken veiligheidsdiensten en overheden, zoals het OCAD.

“Ik wil Defensie en alle ingezette militairen bedanken voor hun jarenlange inzet voor de beveiliging van onze nucleaire sites en kerncentrales. Onze politiemensen zetten nu, met even veel professionaliteit en toewijding, deze opdracht verder. Want veiligheid is ons kostbaarste goed”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.