Persbericht

Minister Verlinden zet carrièremogelijkheden bij politie op scherp

Bij de politie kan je op basis van onder meer je diploma, na het doorlopen van een selectieprocedure en het slagen in de politieopleiding, aan de slag binnen verschillende kaders en graden: agent, inspecteur, hoofdinspecteur, commissaris... Eens bij de politie, zijn er tal van carrièremogelijkheden die maken dat je verder kan doorgroeien. In een streven naar een politie als aantrekkelijke werkgever, heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden het loopbaanbeleid verder op scherp gesteld. Zo zullen politiemensen sneller intern promotie kunnen maken, waardoor er beter wordt ingespeeld op de noden van de politieorganisatie en de competenties van medewerkers.

De geïntegreerde politie (de Federale Politie en de lokale politiezones) telt vandaag ongeveer 50.000 werknemers. Nooit eerder telde onze Belgische politie zoveel medewerkers. De Belgische politie mag zich dus met enige trots één van de grootste werkgevers van ons land noemen. “Deze Federale Regering heeft van veiligheid opnieuw een topprioriteit gemaakt, en dat begint bij meer medewerkers”, zegt minister Verlinden. “Zo zal de Federale Politie tegen het einde van de legislatuur het hoogste aantal personeelsleden ooit tellen, en met de oprichting van het havenbeveiligingskorps en specifieke versterkingen voor onze Federale Gerechtelijke Politie, voeren we de strijd tegen de internationale drugscriminaliteit verder op”, aldus minister Verlinden.

Een aantrekkelijkere loopbaan

De verwachtingen van de bevolking en de verschillende overheden en partners ten aanzien van de politiediensten nemen steeds toe. Het kunnen blijven aantrekken van mensen die het juiste profiel hebben om invulling te geven aan de vele verantwoordelijkheden, is dan ook een permanente uitdaging. Om die reden heeft minister Verlinden, naast verbeterde loonvoorwaarden, ook werk gemaakt van aantrekkelijkere voorwaarden om intern de politieorganisatie verder door te groeien en carrière te maken. Daarmee maakt ze van de politie een modernere werkgever, met meer kansen en mogelijkheden. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat je met een diploma middelbaar onderwijs binnen de politie sneller kan doorgroeien naar een functie van het niveau bachelor of zelfs master. Mét gelijkwaardige wedde.

Waar men in het verleden een dienstanciënniteit moest hebben van 6 jaar alvorens te kunnen overgaan naar de hogere graad van hoofdinspecteur (bachelor) of commissaris (master), kan dit nu al na 3 jaar. Hiermee wordt een betere doorstroming gegarandeerd van medewerkers binnen de politieorganisatie. Dat politiemensen sneller kunnen doorgroeien in de politieorganisatie, samen met de inspanningen op vlak van de externe rekruteringen, is een belangrijke bijdrage aan een politie op volle sterkte.

Kwaliteit

Met de verlaging van de vereiste dienstanciënniteit, wordt niet ingeboet op kwaliteit. De interne kandidaten zullen nog steeds de voorziene kaderproef en selectieprocedure moeten doorlopen alvorens te kunnen worden toegelaten tot de verplichte basisopleiding, waarin ze vervolgens moeten slagen. Pas dan kunnen ze de graad van hoofdinspecteur of commissaris behalen.

Eerder werden ook al verschillende initiatieven genomen om specifieke profielen, zoals bijvoorbeeld IT-ers of economische en financiële experts, sneller operationeel in te zetten bij de politie. Door de politieopleiding voor deze gespecialiseerde hoofdinspecteurs te hertekenen, kan onder meer de Federale Gerechtelijke Politie sneller beroep doen op gespecialiseerde profielen in de strijd tegen specifieke misdrijffenomenen. Ook dit maakt van de politie een meer aantrekkelijke werkgever. Deze gespecialiseerde profielen weten immers dat ze met hun studieachtergrond en hun expertise zeer snel aan de slag kunnen.

“We moeten steeds voor ogen houden dat we als politie pas wendbaar kunnen zijn en tegemoet kunnen komen aan de vele noden, als diezelfde wendbaarheid ook bestaat binnen de politieorganisatie zelf. Het is dus meer dan ooit belangrijk om ook rekening te houden met de verwachtingen van de mensen die het engagement willen aangaan om elke dag opnieuw, in vaak zeer moeilijke omstandigheden, te waken over onze veiligheid. Met een dynamischer loopbaanbeleid en het bieden van carrièreperspectieven, geven we mee invulling aan deze belangrijke doelstelling”, zegt minister Verlinden.