Persbericht

Maatregelen voor de start van het buitenplan vastgelegd in een ontwerp van ministerieel besluit

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft het ontwerp van ministerieel besluit met de coronamaatregelen die werden beslist tijdens de Overlegcomités van 14, 23 en 28 april 2021 voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Het ontwerp bevat de maatregelen die ingaan op 8 mei 2021, de start van het zogenaamde buitenplan. Daarnaast worden alle maatregelen verlengd tot en met 30 juni 2021.

Aangezien er voldoende tijd is voorafgaand aan het in werking treden van de maatregelen op 8 mei 2021, legt de minister van Binnenlandse Zaken het ontwerp van ministerieel besluit voor advies voor aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State.

Hieronder geven we een overzicht van de maatregelen, onder voorbehoud van het gevraagde advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State.

Horeca

Vanaf 8 mei 2021 mogen de open terrassen van de horeca en feest- en receptiezalen openen, mits naleving van een aantal voorwaarden:

 • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd;
 • een maximum van 4 personen per tafel is toegestaan, behoudens in geval van een huishouden. Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden;
 • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
 • elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
 • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan;
 • minstens één volledig zijde van het terras is te allen tijde geopend en dient een voldoende ventilatie te verzekeren;
 • dranken en maaltijden dienen verplicht buiten te worden geconsumeerd;
 • de klant mag de binnenruimte enkel occasioneel en kortstondig betreden om gebruik te maken van de sanitaire voorzieningen, om het open terras te betreden of om de rekening te betalen;
 • de klanten en het personeel dragen een mondmasker of elk ander alternatief in stof. De klanten mogen hun mondmasker afzetten wanneer zij aan tafel zitten;
 • de openingsuren van de open terrassen zijn beperkt van 08.00 uur tot 22.00 uur;
 • het geluidsniveau mag 80 decibels niet overschrijden.

Evenementen

Na voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid, mag een zittend publiek van maximum 50 personen evenementen, culturele en andere voorstellingen en professionele sportieve wedstrijden in buitenlucht bijwonen, voor zover het door professionelen wordt georganiseerd, en mits naleving van de geldende maatregelen. Ook handelsbeurzen, met inbegrip van salons, zullen buiten kunnen worden georganiseerd voor 50 bezoekers.

Activiteiten in georganiseerd verband

Voor buitenactiviteiten in georganiseerd verband wordt de leeftijdslimiet van 18 jaar opgeheven. De activiteiten mogen worden georganiseerd voor één of meerdere groepen van maximaal 25 personen, begeleiders niet meegeteld. Voor kinderen tot en met 12 jaar mag dit binnen voor groepen van maximum 10. De activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder publiek, behalve niet-professionele sporttrainingen. In dat laatste geval mag elke deelnemer tot en met 18 jaar worden vergezeld door maximum één lid van hetzelfde huishouden. Niet-professionele sportieve wedstrijden blijven verboden.

Erediensten

Maximum 50 personen, waarbij de kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet worden meegeteld, mogen tegelijkertijd aanwezig zijn bij burgerlijke huwelijken, bij de uitoefening van de eredienst en van de niet-confessionele morele dienstverlening en bij activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, voor zover die buiten worden georganiseerd op de plaatsen die daartoe bestemd zijn.

Avondklok

Het verbod om zich tussen 0u en 5u ’s ochtends op de openbare weg en in de openbare ruimte te bevinden, wordt op 8 mei 2021 vervangen door een verbod op samenscholingen op de openbare weg en in de openbare ruimte van meer dan 3 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. De leden van eenzelfde huishouden mogen zich samen verplaatsen.

Ontvangen van gasten thuis of in een toeristisch logies

Ieder huishouden mag maximum 2 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, tegelijk in huis of in een toeristische logies ontvangen, op voorwaarde dat deze personen tot eenzelfde huishouden behoren. Met de genodigden dient de afstand te worden bewaard, behalve met het knuffelcontact.

Pretparken, brocante- en rommelmarkten

Vanaf 8 mei 2021 mogen ook buitenruimten van pretparken heropenen. Hetzelfde geldt voor de buitengedeelten van brocante- en rommelmarkten, voor zover het professionele verkopers betreft.