Persbericht

Ministerieel besluit met inreisverbod vanuit Brazilië, Zuid-Afrika en India wordt morgen gepubliceerd

Het ministerieel besluit dat reizen vanuit Brazilië, Zuid-Afrika en India verbiedt, wordt morgen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De maatregel is aangekondigd door het Overlegcomité van 27 april 2021 en zal onmiddellijk in werking treden.

De epidemiologische situatie in Brazilië, Zuid-Afrika en India wordt steeds zorgwekkender. De varianten van het COVID-19-virus die in deze landen opduiken zorgen voor een verontrustende versnelde verspreiding van het virus. Daarom heeft het Overlegcomité vandaag beslist om een inreisverbod op te leggen vanuit deze landen.

Vanaf 28 april 2021 is het voor personen die niet de Belgische nationaliteit hebben of niet hun hoofdverblijfplaats in België hebben en die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van Brazilië, Zuid-Afrika of India hebben bevonden, verboden om rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks, naar België te reizen. De volgende reizen worden beschouwd als essentieel en zijn dus wel toegelaten:

  • de professionele reizen van vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel en zeevarenden, mits zij in het bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever;
  • de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van deze organisaties, bij het uitoefenen van hun functie, mits zij in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post.