Persbericht

Organisatoren La Boum moeten zich aan de coronamaatregelen houden

“We begrijpen de wens van velen om elkaar te ontmoeten. Waar in de huidige situatie geen begrip voor opgebracht kan worden, zijn mensen die in veel te grote groepen samenkomen, de coronamaatregelen niet respecteren en geweld gebruiken”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “Wat zaterdag in het Ter Kamerenbos is gebeurd, is niet voor herhaling vatbaar. Organisatoren die ter goeder trouw evenementen binnen het toegestaan kader willen organiseren, hebben voldoende mogelijkheden om met de overheden in dialoog te gaan.”

De vraag om meer mensen te ontmoeten, klinkt steeds luider. Omwille van de sanitaire toestand, is het vandaag echter nog niet mogelijk om in heel grote groepen samen te komen. Maar beetje bij beetje wordt een realistisch perspectief op vrijheid gegeven. Met de coronamaatregelen die op 8 mei ingaan, zetten we een volgende stap en geven we een eerste antwoord op deze bekommernis.

Daarnaast zullen geselecteerde en goedgekeurde proef- en pilootprojecten kunnen worden georganiseerd. Aanvragen kunnen worden gericht aan het betrokken lokaal bestuur, waarna de minister van Binnenlandse Zaken een toelating kan geven, na advies van de betrokken lokale overheden en de federale minister van Volksgezondheid, tot afwijking van de regels van het ministerieel besluit.

“De voorwaarden voor deze testevenementen zijn echter streng, omdat in elk geval de veiligheid en gezondheid van de deelnemers moeten worden gegarandeerd. Voor organisatoren die zich buiten het wettelijk kader plaatsen, zoals de organisatoren van La Boum 1 en 2, is alleszins geen plaats”, zegt minister Verlinden.