Persbericht

Lancering European Ports Alliance in strijd tegen drugs

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden lanceerde vandaag in Het Havenhuis in de Haven van Antwerpen de European Ports Alliance. Het is een publiek-privaat partnerschap waarbij overheid en havens van de verschillende Europese lidstaten de handen in elkaar slaan om te voorkomen dat de internationale georganiseerde drugscriminaliteit verder infiltreert in de Europese Havens.

 

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft na de vele maatregelen in de strijd tegen de internationale georganiseerde drugscriminaliteit in ons land, nu ook haar schouders gezet onder een Europese aanpak. Minister Verlinden agendeert de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit als prioriteit tijdens het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Samen met de Europese Commissie zijn 10 prioritaire acties bepaald (EU Roadmap) die de komende maanden richting zullen geven aan de inspanningen. Het versterken van de weerbaarheid van de Europese logistieke hubs is alvast één van de prioriteiten. Met de lancering van het publiek-private partnerschap ‘European Ports Alliance’ is een belangrijke stap gezet om daar invulling aan te geven.

 

De locatie voor de lancering van ‘European Ports Alliance’ is niet toevallig gekozen. De Haven van Antwerpen is als internationale logistieke hub een wereldspeler en is na Rotterdam met een doorvoer van 271 miljoen ton aan goederen de tweede grootste haven van Europa. Het belang van de Haven van Antwerpen is ook het crimineel milieu niet ontgaan. Het is ook voor hen een belangrijke toegangspoort om drugs, en dan in het bijzonder cocaïne, op het Europese vasteland te krijgen.

 

De ministers van Binnenlandse Zaken en Veiligheid van de Europese Unie, de Europese Commissie en de havenuitbaters zullen in de structuur van de ‘European Ports Alliance’ samenwerken om de havens weerbaarder te maken tegen de activiteiten van de drugscriminelen. Dit onder meer door het bevorderen van gelijke concurrentievoorwaarden tussen de havens en maatregelen om de Europese Havens beter te beveiligen.

 

Er zullen binnen de verschillende betrokken Europese publieke en private organisaties en diensten invalspunten worden aangeduid die samen het werkplan zullen opstellen. Er komen systematisch overlegmomenten om de te nemen stappen en maatregelen uit te werken en de Europese ministers zullen jaarlijks samenkomen met de private sector.

 

"Drugshandel is één van de grootste veiligheidsuitdagingen waar Europa zich momenteel mee geconfronteerd ziet”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “De omvang en wereldwijde verspreiding ervan vragen om krachtige en duurzame maatregelen. Er is een duidelijke Europese bereidheid om samen de inspanningen te leveren in deze belangrijke strijd. De lancering van de ‘European Ports Alliance’ is een belangrijke mijlpaal en voorbeeld van hoe we criminele netwerken kunnen bestrijden. It takes a network to fight a network!”