Nieuwsbericht

Innovatieve ideeën tijdens de eerste Smart Policing Hackathon

“De maatschappij en de criminaliteit evolueren voortdurend. De politie staat in dit digitaal tijdperk dan ook voor grote uitdagingen. De deelnemers aan de hackathon gingen echter op zoek naar opportuniteiten door creatieve ideeën voor te stellen die de werking van de politiediensten kunnen verbeteren. Ik wil hen hiervoor graag bedanken. Ik zal met veel aandacht hun voorstellen analyseren en ermee aan de slag gaan. Want enkel door in te zetten op een slim en doordacht gebruik van nieuwe technologieën en innovatieve processen kunnen we het hoofd bieden aan de uitdagingen van de toekomst”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.  

De Smart Policing Hackathon is een initiatief om innovatie bij de politie te stimuleren. Hoe kunnen we innovatie ten dienste stellen van de veiligheid voor de burgers? En hoe kan de politie als organisatie slim innoveren om zichzelf als aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt te positioneren?

De Hackathon is een stimulerende methode om problemen creatief op te lossen en daarbij innovatie te stimuleren. Gedurende 30 uur had de Smart Policing Hackathon als doel om de politie innovatieve oplossingen te bieden aan de hand van vier challenges:

  • Smart Operation:  Hoe kunnen nieuwe technologieën de dagelijkse operaties van de politie beter ondersteunen?  
  • Smart Investigation: Hoe kunnen innovatieve onderzoekstechnieken helpen in de strijd tegen zware en georganiseerde criminaliteit?  
  • Smart Interaction: Hoe kunnen we de politie dichter bij de burger brengen in het digitale tijdperk?
  • Smart Selection & Training: Hoe kan de politie de juiste kandidaten rekruteren en selecteren en hen levenslang opleiden om aan de veranderende behoeften van de samenleving te beantwoorden?