Nieuwsbericht

Aangepast ministerieel besluit

Naar aanleiding van het arrest van de Raad van State (08/12/2020) betreffende de collectieve uitoefening van de eredienst werd het ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken in samenspraak met de betrokken actoren aangepast.