Persbericht

Ministers steunen verhoogde transparantie van het OCAD

Ministers steunen verhoogde transparantie van het OCAD

De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken verwelkomen vandaag de website van het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD). Hiermee kiest het OCAD, in lijn met het regeerakkoord, voor transparantie en open communicatie inzake terreurdreiging.

Op 22 maart 2016 werd ons land getroffen door terreuraanslagen. Onze veiligheidsdiensten hebben sindsdien een grote evolutie doorgemaakt. Zo is er een nauwere samenwerking tussen de veiligheids- en inlichtingendiensten onderling en met buitenlandse diensten. Het OCAD is de spil in deze informatie-uitwisseling en evalueert constant het dreigingsniveau voor ons land.

De voorbije maanden werden onder meer Frankrijk en Oostenrijk het slachtoffer van nieuwe terroristische aanslagen. Het herinnert ons eraan dat een nulrisico niet bestaat. Maar het is onze absolute prioriteit om de veiligheid van onze burgers maximaal te garanderen. Daarom moeten we hen inlichten over wat potentiële dreigingen inhouden.

Om de burgers goed te informeren, lanceert het OCAD vandaag zijn nieuwe website: https://ocad.belgium.be. Hiermee zal het OCAD op een directe manier communiceren met het grote publiek in vier talen. Zeker in tijden van crisis zal de website haar nut bewijzen. Burgers zullen er te allen tijde het actuele dreigingsniveau kunnen raadplegen. De website zal ook bijdragen aan de bekendheid van de dienst en men zal er duidingsstukken over de werking van het OCAD kunnen lezen.

Het OCAD geeft hiermee uitvoering aan de doelstellingen in het regeerakkoord om onze burgers helder te informeren over het dreigingsniveau in ons land en te laten meevolgen hoe onze diensten de dreiging aanpakken.

Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden: “Terrorisme blijft de mensen beroeren. De afgelopen maanden kwam de terreurdreiging weer akelig dichtbij. De strijd tegen gewelddadig extremisme en terrorisme is dan ook één van mijn prioriteiten. Een efficiënte informatie-uitwisseling en vroegdetectie zijn hierin onontbeerlijk. En de website van het OCAD zal hierbij helpen. We willen de burgers goed informeren. Zo hopen we dat ze tekenen van extremisme ook sneller opmerken en melden aan de politie.”

Vice-eersteminister en minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne: “In de strijd tegen terrorisme, extremisme en radicalisering hebben we een weerbare overheid én weerbare burgers nodig. Alerte inlichtingen- en veiligheidsdiensten die goed samenwerken en via het OCAD informatie uitwisselen, zijn een essentieel onderdeel van die weerbare overheid. Met deze website geven we zoveel mogelijk transparantie aan de burgers over het dreigingsniveau, maar ook over bepaalde strategische analyses. En goed geïnformeerde burgers zijn weerbare burgers.”deze wereldwijde smokkel en handel in cocaïne niet uitroeien. Maar we blijven ons inzetten om te vermijden dat deze criminelen ons maatschappelijk weefsel aantasten.”