Persbericht

Eric Snoeck commissaris-generaal a.i. van de Federale Politie

Eric Snoeck, de huidige directeur-generaal van de Algemene Directie van de Gerechtelijke Politie, zal in afwachting van de selectie van een nieuwe commissaris-generaal de opdracht van de commissaris-generaal waarnemen. Dit wordt aangekondigd door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.

In december 2022 besloot de huidige commissaris-generaal van de Federale Politie Marc De Mesmaeker om zijn mandaat niet te verlengen. Op 15 juni loopt zijn ambtstermijn af. In afwachting van de benoeming van een nieuwe commissaris-generaal, zal Eric Snoeck als ad interim de dagelijkse leiding van de Federale Politie op zich nemen. Onbekend terrein is het voor hem niet, vandaag al vervangt hij de huidige commissaris-generaal bij diens afwezigheid.

Eric Snoeck begon zijn loopbaan in 1997 bij de toenmalige Rijkswacht. Hij bekleedde verschillende functies bij de centrale diensten in Brussel, bij de Federale Politie in Eupen en hij was achtereenvolgens directeur operaties en gerechtelijk directeur bij de Federale Gerechtelijke Politie in Luik. Sinds 2019 is hij directeur-generaal van de gerechtelijke zuil van de Federale Politie. Hij maakt ook deel uit van het Directiecomité van de Federale Politie.

Scharniermoment

De Federale Politie staat voor tal van uitdagingen voor de toekomst van de politie. De volgende commissaris-generaal zal daarom een duidelijke opdracht krijgen. Juist om die reden is het noodzakelijk om de opdracht voor de leidinggevende van de Federale Politie doortastend te bepalen. De voogdijministers willen aan de toekomstige commissaris-generaal heel duidelijk de verwachtingen en de te behalen doelstellingen voorleggen.

De werven die moeten worden verdergezet of opgestart zullen immers bepalend zijn om de Federale Politie optimaal haar rol van gespecialiseerde en ondersteunende politiedienst te laten invullen. Gezonde evenwichten tussen de uit te voeren opdrachten, het personeelskader en de middelen die daartegenover moeten staan zijn daarbij primordiaal. De Federale Politie heeft ook een belangrijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van de Geïntegreerde Politie op het vlak van digitalisering en de verdere optimalisering van het rekruterings- en selectieproces. Ook de aanbevelingen die werden geformuleerd naar aanleiding van de Staten-Generaal van de Politie (#SEGPOL) in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit zijn belangrijke prioriteiten.

Omslag naar de toekomst

“Er ligt heel wat werk op de plank,” zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “Er wordt dan ook werk gemaakt van de selectieprocedure voor het mandaat van commissaris-generaal met daaraan gekoppeld de opdrachten die zullen moeten worden vervuld. Weliswaar zal hoofdcommissaris Eric Snoeck meer moeten doen dan enkel op de winkel passen. Naast het voeren van de dagelijkse leiding over de Federale Politie zal ook hij mee zijn schouders zetten onder de lopende projecten waarmee we vandaag al onze politie performanter willen maken, en dit met een bijzondere aandacht voor de informatiehuishouding, de verdere specialisatie van de Federale Politie en het project politieonderwijs waarbij we op zoek gaan naar samenwerkingen met hogescholen. Ook bepaalde aanbevelingen van de Staten-Generaal van de politie (#SEGPOL) zullen op korte termijn opvolging en actie vragen. Commissaris-generaal Marc De Mesmaeker heeft zich de afgelopen jaren als hoofd van de Federale Politie getoond als een integere en standvastige leider met een hart voor de politie en zijn medewerkers. Ik dank hem dan ook alvast voor zijn inzet, de resultaten die werden bereikt en het sturen van het schip in vaak zeer moeilijke omstandigheden, we zullen hem weldra nog op een gepaste wijze bedanken”, zegt minister Verlinden.

Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie: “Ik dank Marc De Mesmaeker voor zijn jaren van trouwe dienst aan het hoofd van de Federale Politie. Zijn verdiensten voor de Federale en bij uitbreiding gans de Geïntegreerde Politie zijn niet min. Tegelijk wens ik Eric Snoeck alle succes als commissaris-generaal a.i.. Dhr. Snoeck heeft met de meer dan 4.000 medewerkers van de Federale Gerechtelijke Politie opzienbarende operationele resultaten geboekt. Het lijdt geen twijfel dat hij de juiste man op de juiste plaats is om tijdelijk de leiding van de Federale Politie waar te nemen. Samen met hem zullen we werken aan de verdere ontwikkeling van de Federale Politie tot een sterk gespecialiseerd politiekorps, in afwachting van de benoeming van een nieuwe commissaris-generaal.”