Persbericht

Minister Verlinden versterkt de noodcentrales

Al van bij het aantreden van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden is de versterking van de noodcentrales 112 en van de communicatie- en informatiecentra van de politie (101) een prioriteit. De federale regering maakte op vraag van de minister tijdens het begrotingsconclaaf de nodige financiële middelen vrij om de noodcentrales te versterken. Een actieplan dat werd opgesteld om de tekorten weg te werken, kan nu worden uitgevoerd. 

De noodcentrales 112 en de communicatie- en informatiecentra van de politie (101) zijn de eerste diensten waarmee mensen contact hebben wanneer ze in nood zijn. Het is daarom belangrijk dat hun oproep snel wordt beantwoord en onmiddellijk de juiste informatie kan worden achterhaald om de juiste hulp of bijstand ter plaatse te sturen. Omdat deze diensten al sinds lange tijd met personeelstekorten kampen, kwam minister Verlinden met een plan van aanpak waarvoor de federale regering nu de nodige middelen heeft vrijgemaakt.

Aanwervingsplan

Met de uitvoering van het actieplan zullen structurele personeelstekorten die bij de noodcentrales sinds jaren bestaan, kunnen worden weggewerkt. Concreet betekent dit dat er voor de 112 26 extra aanwervingen worden voorzien, voor de 101 zijn dat er 59.

Hiervoor zal de bestaande wervingsreserve worden aangesproken, zullen lopende selectieprocedures worden verdergezet en worden er begin juli vier nieuwe selectieprocedures opgestart.

 

Cruciale functies in de hulpverlening

Als calltaker (om de noodoproepen te beantwoorden) of operator (om de hulp- en interventieploegen op het terrein aan te sturen) moet je beschikken over heel wat vaardigheden. Mensen zijn vaak in paniek als ze bellen naar het noodnummer 112 of 101. De juiste informatie verkrijgen en rust proberen te brengen tijdens het telefoongesprek vraagt een bijzondere aanpak. Daarnaast begeleidt de noodcentrale de oproepers vaak tot de hulp- en interventiediensten effectief ter plaatse zijn. De selectiecriteria en de te volgende opleiding zijn dan ook geen evidentie.

“Deze professionals zijn de eerste aanspreekpunten van mensen in nood, ze moeten hun job dan ook in de meeste optimale omstandigheden kunnen uitvoeren”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “Het wegwerken van het personeelstekort bij de 112 en 101 heb ik sinds mijn aantreden dan ook als één van mijn prioriteiten beschouwd. Nu op mijn vraag de nodige middelen voor het actieplan worden vrijgemaakt en dit kan worden uitgevoerd, verbeteren we én de werkomstandigheden van de calltakers en operatoren én de dienstverlening aan de burger”, zegt minister Verlinden.