Persbericht

Minister Verlinden zet verder in op de aanpak van overlast in recreatiegebieden en recreatiezones

De aanpak van overlast in recreatiegebieden en -zones is al enkele jaren een topprioriteit voor minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. In 2021 gaf ze met een omzendbrief lokale en provinciale besturen en uitbaters van recreatiegebieden en -zones meer slagkracht om overlast en amokmakers aan te pakken. Een evaluatie van de omzendbrief resulteerde in een actualisatie ervan, die vandaag werd uitgestuurd.  “De omzendbrief werd positief onthaald door de sector en onze partners op lokaal en provinciaal niveau. Met deze vernieuwde versie komen we tegemoet aan een aantal van hun vragen en helpen we hen om het komende recreatieseizoen zo veilig mogelijk te organiseren”, aldus minister Verlinden.

De omzendbrief licht de rol toe van de bevoegde overheden en van de beheerders van recreatiegebieden en -zones en moedigt samenwerking tussen de verschillende niveaus en diensten aan. Ook geeft de omzendbrief een overzicht van de verschillende preventieve en repressieve maatregelen die kunnen worden ingezet in de strijd tegen overlast. Aan de omzendbrief is bovendien een toolbox verbonden, die relevante wetgeving en goede praktijken samenbrengt. 

De omzendbrief en toolbox werden in 2022 aan de hand een bevraging geëvalueerd bij de uitbaters van recreatiegebieden, lokale en provinciale besturen, korpschefs en preventieambtenaren. Hieruit blijkt dat de omzendbrief en toolbox goed gekend zijn bij de relevante partners en dat ze worden ervaren als nuttige instrumenten in de strijd tegen overlast in recreatiegebieden en -zones.

Naar aanleiding van deze evaluatie kreeg de omzendbrief een update. In deze vernieuwde omzendbrief worden enkele maatregelen verduidelijkt en goede praktijken toegevoegd. Zo wordt dieper ingegaan op de rol van private bewakingsagenten en gemeenschapswachten in de aanpak van overlast in recreatiegebieden en -zones. Bewakingsagenten kunnen, bijvoorbeeld, de toegang weigeren aan personen zonder het vereiste toegangsticket of mensen die door hun gedrag de veiligheid van andere recreanten in het gedrang kunnen brengen. Gemeenschapswachten kunnen onder andere worden ingezet op stranden en provinciale parken, om bezoekers te informeren en te sensibiliseren. Ze oefenen ook een signaalfunctie uit voor bevoegde diensten, zoals de politie en beheerders van recreatiegebieden.

Eén van de goede praktijken die in de vernieuwde omzendbrief werd opgenomen, is een digitale bezoekersbarometer, die in real time de drukte in een bepaald recreatiegebied of -zone weergeeft.  Een ander mogelijk initiatief is het opsplitsen van een recreatiegebied in zones waar muziek wel en niet is toegelaten.

“Met deze vernieuwde omzendbrief geven we het startschot van een veilig recreatieseizoen”, zegt minister Verlinden. “Als we overlast gericht aanpakken, kan iedereen een aangename zomer beleven in onze recreatiedomeinen, parken en op onze stranden.”