Persbericht

Burgers vinden weg naar platform 'Eenlandvoordetoekomst.be'

Twee weken na de lancering van het dialoogplatform 'Eenlandvoordetoekomst.be’ hebben burgers al meer dan 40.000 antwoorden gegeven op de uitdagingen voor de toekomst van onze democratie en staatsstructuur. Er werd de afgelopen dagen door de FOD BOSA ook een aantal technische verbeteringen doorgevoerd om de gebruiksvriendelijkheid van het platform nog verder te verhogen én duidelijker te maken dat het ook mogelijk is om op slechts één thema of vraag te antwoorden. 

Na twee weken werden ruim 40.000 antwoorden gegeven door burgers op de verschillende uitdagingen op het online platform www.eenlandvoordetoekomst.be. In de komende maand hoopt de Federale Regering dat nog meer mensen zullen meedenken. Dit kan ook over één thema of één vraag. Het platform staat nog open tot 5 juni 2022.  

Het gaat om een platform dat inhoud wil genereren: via open vragen biedt de Federale Regering de kans aan alle burgers om mee na te denken over de toekomst van onze democratie en staatsstructuur. Ook voor wie maar vijf minuten heeft, biedt het platform een mogelijkheid: je kan er gewoon één vraag of thema uitkiezen! Het is geen bevraging die je van A tot Z moet doorlopen. En er zijn ook heel toegankelijke thema’s: Hoe sta je tegenover opkomstplicht? Hoe vermijden we een volgend record in regeringsvorming? Welke cumulregels kunnen gelden voor politieke mandaten? Is het zinvol om referenda te houden; en welke meerderheid is dan nodig? Moeten we in Vlaanderen op politici uit Franstalig België kunnen stemmen? Hoe organiseren we best de verkiezingen en welke verbeteringen zijn denkbaar voor ons huidig kiessysteem?

Om de leesbaarheid en toegankelijkheid van het burgerplatform te verbeteren, zijn eerder deze week door de FOD BOSA ook wijzigingen in de lay-out aangebracht: 

  • Op de homepage is nu duidelijker aangegeven dat het niet om een vragenlijst gaat die je van begin tot eind moet doorlopen. Je kan een onderwerp of een vraag kiezen naar gelang van je belangstelling en de tijd die je eraan wil besteden. Als je meer informatie over een onderwerp wenst, kan je ook de daarvoor beschikbare contextualisering doorbladeren in het tabblad ‘overzicht’.  
  • Als je alleen je idee of aanbeveling over een onderwerp wil indienen zonder de specifieke kwesties en vragen te bekijken, kan je dat doen via het tabblad ‘ideeënbord’, waar je je eigen idee kan invoeren en dat van andere deelnemers kan lezen. 

De meningen en ideeën op het online platform zullen mee het breed maatschappelijk debat voeden. Dit online platform maakt immers deel uit van een breder proces, namelijk het ‘dialoogplatform over de toekomst van het Belgisch federalisme’. Dit dialoogplatform omvat ook thematische werkgroepen binnen de overheid, een deliberatief proces in de Kamer voor het verder uitdiepen van onderwerpen in burgerpanels of in gemengde panels met burgers en parlementairen en een dialoog onder politieke vertegenwoordigers.

Intussen maakten vele burgers ook gebruik van de ‘dialoogmethoden’ die via het platform beschikbaar zijn. Deze tools helpen organisaties, lokale overheden, scholen en universiteiten om dialoogmomenten te organiseren met hun leden, burgers, studenten of leerlingen. In dialoog kunnen deelnemers standpunten verkennen en perspectieven met elkaar uitwisselen, vooraleer ze hun mening op het platform plaatsen. Wil je zelf in dialoog gaan? Bekijk dan zeker de filmpjes en ga aan de slag met de tools: 

https://demain-toekomst-zukunft.be/pages/organisaties-organisations

https://toekomst.treecompany.be/nl/?page=voorblad

De meningen en aanbevelingen worden tegen de herfst gebundeld in een verslag, dat publiek beschikbaar zal worden gemaakt en zal worden bezorgd aan de Federale Regering en het Parlement. Het Parlement kan zich door het verslag laten inspireren wanneer het bepaalde onderwerpen verder uitdiept in burgerpanels of gemengde panels bestaande uit gelote burgers en parlementsleden. 

“Dit verslag zal belangrijke input leveren voor de vernieuwing van onze democratie en de voorbereiding op een toekomstige staatshervorming. Op basis van de inzichten en aanbevelingen van de deelnemers aan dit proces, zetten we graag de dialoog verder”, besluiten ministers Annelies Verlinden en David Clarinval.