Persbericht

Zestienjarigen mogen stemmen bij Europese verkiezingen

Het Parlement heeft bevestigd dat jongeren vanaf zestien jaar bij de volgende Europese verkiezingen kunnen stemmen. De Ministerraad keurde – op vraag van ministers Annelies Verlinden en Sophie Wilmès – in oktober 2021 de teksten reeds goed. Vandaag werd het wetgevend proces in het Parlement afgerond, waardoor zestien- en zeventienjarigen in 2024 voor de eerste keer een stem krijgen in de Europese politiek. 

“Door jongeren de kans te geven om actief deel te nemen aan onze democratie, kunnen ze hun stem laten horen en prikkelen we hen verder om zich te interesseren in politiek. De jongeren zijn de toekomst, en die toekomst zullen ze nu mee kunnen bepalen. Ik ben blij dat we vandaag deze historische stap zetten”, aldus minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden.

Met de wet die vandaag in het parlement is gestemd, komt België – na Oostenrijk, Griekenland en Malta – als vierde land tegemoet aan de vraag van de Europese Unie om jongeren vanaf zestien jaar de kans te geven om te stemmen. Deze doelstelling was ook voorzien in het Regeerakkoord.

Bij de Europese verkiezingen van 2024 kunnen zo’n 270.000 jongeren met de Belgische nationaliteit of die van een andere lidstaat uit de Europese Unie, die op de dag van de verkiezingen zestien of zeventien jaar zijn en in België wonen, hun stem uitbrengen. Ook de bijna 13.000 Belgische jongeren van zestien en zeventien jaar die in het buitenland wonen mogen stemmen.

Jongeren die willen stemmen, moeten zich voorafgaand inschrijven in het kiesregister. Zodra ze geregistreerd zijn, geldt ook voor hen de verplichting om te stemmen. Jongeren hoeven dus niet meer te wachten tot hun achttiende om voor de eerste keer hun stem te laten horen in het stemhokje.