Nieuwsbericht

Een nieuwe weg

Vandaag slaan de Verenigde Staten een pagina om. Joe Biden en Kamala Harris leggen de eed af als president, resp. vicepresident. Niemand kan de toekomst voorspellen, maar het kompas wijst nu duidelijk naar de weg van vertrouwen, van een respectvolle dialoog en van een betere toekomst. 

We have to choose hope over fear, unity over division, and truth over lies. - Joe Biden

Onze samenleving staat de laatste jaren onder druk: de terreurdreiging, de opwarming van de aarde, en ook de sanitaire crisis. De wereldeconomie beleeft zware tijden en het vertrouwen van de burger in de politiek is vaak zoek. 

Voor het aanpakken van al deze grote uitdagingen is het mijn vaste overtuiging dat we leiders nodig hebben die resoluut kiezen voor verbinding. Dat geldt des te meer voor de Verenigde Staten, die niet alleen in het verleden, maar ook in de toekomst de American Dream gestalte geven, met een plaats en kansen voor iedereen. 

Je hebt niet altijd in de hand wat er op je pad komt, wel wat je ermee doet. Ik heb er alle vertrouwen in dat Joe Biden en Kamala Harris de juiste dingen zullen doen en zo de weg zullen tonen naar hoop en verbondenheid. Er is overigens nu geen andere keuze. 

Ik sluit dezer dagen mijn nieuwjaarswensen af met een oproep: laat ons al het goede dat we leerden in 2020 meenemen, en dan wordt 2021 vast een geweldig jaar. Ik wens dit vandaag in het bijzonder ook Joe Biden en Kamala Harris toe. Zij staan voor een immense opdracht: de coronacrisis beheren, de economie herstellen en de verdeeldheid in hun land verkleinen. 

Our unity is our strength, and our diversity is our power. We reject the myth of ‘us’ vs. ‘them’. We are in this together. - Kamala Harris

Als iedereen zich vastrijdt in zijn eigen gelijk, is er geen ruimte voor een gedragen oplossing. Daarom is elke polarisering, tussen Republikeinen en Democraten, tussen  verschillende bevolkingsgroepen, maar ook tussen de Amerikanen en de rest van de wereld nooit het antwoord. Joe Biden beloofde een president te worden van alle Amerikanen, ook van zij die niet voor hem stemden. Van daar uit moet hij ook de rest van de wereld de hand reiken. 

In de complexiteit van onze samenleving en voor de ongekende uitdagingen, is het antwoord eerder te vinden in diversiteit dan in eenzijdigheid. Ook daarom moeten de Verenigde Staten en Europa weer de bondgenoten van weleer worden. Vertrouwen, hoop en geloof zijn universele dromen en kennen geen nationaliteit of huidskleur. Ze verbinden mensen, en zijn daarom het krachtigste antwoord op verdeeldheid.

The greatest gift is the ability to forget – to forget the bad things and focus on the good. - Joe Biden

We kunnen stilstaan, of zelfs klagen over de voorbije vier jaar, maar dat brengt ons niet vooruit. Handen uit de mouwen nu. Just do it. 

Ik heb er alle vertrouwen in dat de tandem Biden – Harris radicaal zal kiezen voor samenhang en synthese. Onder meer door de draad van het klimaatakkoord van Parijs opnieuw op te nemen, het nucleair akkoord met Iran opnieuw op te starten en de relaties in de Wereldgezondheidsorganisatie te herstellen. Samen de wereld veiliger en gezonder maken, dat is de agenda van de toekomst.

De Verenigde Staten waren historisch altijd een voortrekker in de multilaterale agenda. Het ogenblik is daar om dat opnieuw te doen. Mijn steun en engagement voor het ontwikkelen van een betere wereld hebben ze.