Nieuwsbericht

Digitaal loket 1722.be met succes getest

De brandweer heeft met succes een test van het digitaal loket 1722.be uitgevoerd. Dit e-loket zal de burger de mogelijkheid bieden om digitaal een aanvraag in te dienen voor niet-dringende hulp in geval van stormschade of wateroverlast. De online melding zal onmiddellijk worden verstuurd naar het juiste brandweerkorps. Het doel is om wachttijden aan de telefoon te vermijden. De test werd uitgevoerd met het oog op de lancering van deze nieuwe toepassing ten laatste tegen juni 2021. 

Op woensdag 20 januari hebben de brandweerkorpsen van de hulpverleningszones van de provincie Oost-Vlaanderen, in samenwerking met de Directie 112 van de Algemene Directie Civiele Veiligheid, een test uitgevoerd om de weerstand en de stabiliteit van het toekomstig digitaal loket 1722.be te testen. Er werd op korte tijd een groot aantal aanvragen voor niet-dringende hulp ingevoerd in het nieuwe systeem. Alle aanvragen werden goed ontvangen en doorgestuurd naar de juiste brandweerkorpsen in Oost-Vlaanderen. De test was een succes.

“Uit ervaring weten we dat de brandweer tijdens een storm of bij extreme regenval een groot aantal verzoeken voor interventies krijgt. Om de noodcentrale 112 te ontlasten, wordt bij zo’n situatie het nummer 1722 geactiveerd voor niet-dringende hulp”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “Nu gaan we nog een stap verder. Dankzij het digitaal platform zullen mensen die de hulp van de brandweer nodig hebben, online een aanvraag kunnen indienen. Zo vermijden we wachttijden aan de telefoon. Het betekent een nieuwe stap naar een efficiënte en slimme dienstverlening.”

Hulp bij wateroverlast of stormschade

Het digitaal loket wordt het meest efficiënte middel om bij overstroming of stormschade hulp van de brandweer te vragen. Een aanvraag via het digitaal loket 1722.be zal op dezelfde manier worden behandeld als een telefoonoproep naar het nummer 1722. Dankzij het digitaal loket vermijdt men echter wachttijden aan de telefoon. Voor dringende hulp is het nummer 112 bereikbaar. Deze oproepen worden prioritair behandeld. 

Werking van het digitaal loket

Op de toekomstige website 1722.be zullen burgers eerst gevraagd worden hun gemeente in te geven. Na het invullen van de persoonlijke gegevens kan de reden ingegeven waarom hulp van de brandweer gevraagd wordt. De juiste brandweerdienst zal onmiddellijk verwittigd worden en de aanvragen krijgt een bevestigingsmail. In die bevestigingsmail zal ook een link staan om de aanvraag te annuleren. 

Onderheid tussen 1722 en 112

Net als het nummer 1722 zal het toekomstig digitaal loket 1722.be gebruikt worden wanneer hulp nodig is van de brandweer bij stormschade of wateroverlast, maar er geen risico is op levensgevaar. We denken bijvoorbeeld aan een beschadigd dak of een ondergelopen kelder. 

Het nummer 112 blijft voorbehouden voor dringende hulpvragen, waarbij mensen in gevaar zijn. Een aantal voorbeelden zijn een woningbrand, een persoon in levensgevaar, maar ook instortingsgevaar, gevaar op de openbare weg (omgevallen boom, doorgesneden kabel, gevallen stenen, ...), brandgevaar, incident met gewonden, ...