Persbericht

Aanscherping van de regels voor reizigers die via trein of bus van buiten de EU en buiten de Schengenzone naar België reizen

De regels voor reizigers die per boot of vliegtuig naar België reizen, gelden voortaan ook voor reizigers die met de bus of trein vanuit landen buiten de EU en buiten de Schengenzone naar ons land komen. Meer bepaald moeten reizigers het PLF-document invullen ongeacht de duur van hun verblijf in het buitenland en in België. Daarnaast moeten reizigers die uit een rode zone komen en die hun hoofdverblijfplaats niet in ons landen hebben een negatieve PCR-test voorleggen voor binnenkomst. 

Op 19 december 2020 deelde de Britse Eerste minister Boris Johnson mee dat een versnelde verspreiding van het coronavirus werd vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk. Deze versnelde verspreiding is te wijten aan een mutant van het COVID-19-virus, die besmettelijker is dan de oorspronkelijke variant en zich dus sneller verspreidt.

Daarom heeft de Belgische regering nu ook voor trein- en busreizigers preventief de regels aangescherpt. Het doel is om een verdere verspreiding van de besmettelijkere variant van het virus op het Belgisch grondgebied tegen te gaan.

Voortaan gelden voor trein- en busreizen vanuit landen buiten de EU en buiten de Schengenzone, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk, dezelfde regels als voor reizen per vliegtuig of boot, namelijk:

  • het PLF-document invullen, ongeacht de duur van het verblijf in het buitenland en in België;
  • voor reizigers die uit een rode zone komen en hun hoofdverblijfplaats niet in ons land hebben: een negatieve PCR-test voorleggen voor binnenkomst;
  • de geldende quarantaineregels voor reizigers uit een rode zone volgen.

Vervoerders zijn verantwoordelijk om, voor het instappen, te controleren dat alle passagiers een PLF-document hebben ingevuld en desgevallend een negatieve PCR-test kunnen voorleggen. Indien dit niet het geval is, is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren. De vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw het PLF-document.

De wijzigingen aan het ministerieel besluit die deze nieuwe regels een wettelijke basis geeft, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en gelden eveneens tot 1 maart 2021.