Persbericht

Westakkers wordt oefenterrein voor de politie

“Vanaf dit voorjaar zal de Geïntegreerde Politie het vroegere militaire domein Westakkers in Sint-Niklaas kunnen gebruiken als oefenterrein om de trainingen van onze politiediensten naar een nog hoger niveau te tillen", zegt Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “Ik bedank Defensie en de Regie der Gebouwen alvast voor de goede samenwerking bij de verwerving van dit terrein.”

De Geïntegreerde Politie zal het voormalige Kwartier Westakkers binnenkort dus gebruiken als oefenterrein. Dat heeft Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden vandaag geantwoord op een parlementaire vraag van Peter Buysrogge (N-VA). 

Eind vorig jaar verkocht Defensie het domein voor ongeveer 16 miljoen euro aan de Regie der Gebouwen. De site werd al sinds eind 2011 niet meer gebruikt door Defensie. De politie kreeg toen al een deel van het terrein in bruikleen voor trainingen. Sinds de asielcrisis van oktober 2015 tot op heden vangt het Rode Kruis Vlaanderen ook verzoekers van internationale bescherming op in een aantal gebouwen op het terrein. Op termijn zal het Rode Kruis de site verlaten, in overleg met de betrokken overheden. 

Eindelijk een geschikte oefenlocatie

De Geïntegreerde Politie zocht al jaren naar een eigen geschikte oefenlocatie. Met de aankoop van Kwartier Westakkers kan dat project eindelijk concreet gerealiseerd worden. 

Rekening houdend met de budgettaire mogelijkheden zullen er op het terrein gefaseerde ingrepen plaatsvinden om te voorzien in de basisbehoeften van de politiediensten die op het terrein opereren. Die gefaseerde ingrepen gebeuren in nauwe samenwerking met de Regie der Gebouwen.