Nieuwsbericht

Minister Verlinden bezoekt veiligheidsdispositief NAVO-top

Vandaag, maandag 14 juni 2021, neemt een groot aantal staatshoofden en regeringsleiders deel aan de top van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), in haar hoofdkwartier in Evere. Minister Verlinden maakte van de gelegenheid gebruik om het veiligheidsdispositief te bezoeken en de politiemensen te bedanken voor hun inspanningen.

“In het kader van de NAVO-top worden belangrijke veiligheidsmaatregelen getroffen. Dit vergt aanzienlijke menselijke, logistieke en organisatorische capaciteiten van zowel de Lokale als de Federale Politie”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “Ik heb vandaag kunnen vaststellen dat de politie alles in het werk stelt om de veiligheid van de staatshoofden en regeringsleiders, maar ook van de omwonenden, te verzekeren.”

Een dertigtal staatshoofden en regeringsleiders zijn in Brussel om deel te nemen aan de vergadering van de North Atlantic Council, het hoogste politiek overlegorgaan binnen de NAVO. De veiligheidsdiensten staan sinds zondag in voor de beveiliging van deze politieke top.

Gezien de gezondheidscontext is de organisatie van de ordedienst voor deze diplomatieke ontmoeting, nog meer dan anders, een operationeel huzarenstukje, zowel wat betreft de voorbereiding als de gemobiliseerde capaciteit. De politiezone Brussel Hoofdstad - Elsene heeft de leiding over het veiligheidsdispositief. Ze kan voor deze opdracht rekenen op versterking van zowel de Federale Politie als van politiezones uit het hele land.

Samen met commissaris-generaal Marc De Mesmaeker, de korpschef van de politiezone Brussel Hoofdstad - Elsene Michel Goovaerts, en de burgemeester van Brussel Philippe Close bezocht minister Verlinden het veiligheidsdispositief.

“Het vertrouwen dat ik had in de veiligheidsdiensten is vandaag bevestigd”, vat minister Verlinden het bezoek samen. “Zoals gewoonlijk geven onze politiemensen niet alleen blijk van engagement en professionaliteit, maar ook van uitzonderlijk operationeel talent. De samenwerking tussen de verschillende politiediensten, maar ook met het Nationaal Crisiscentrum, verloopt uitstekend.”