Nieuwsbericht

Bilaterale ontmoeting met de Franse minister van Binnenlandse Zaken

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft haar Franse ambtgenoot Gérald Darmanin ontvangen op haar kabinet. Eerder deze week hadden de ministers contact op de Europese Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, en vandaag maakten ze van de gelegenheid gebruik om een aantal actuele thema’s verder te bespreken.

De ministers bespraken onder meer een aantal Europese aangelegenheden, zoals de versterking van de Schengenzone. Om het personenverkeer binnen de Unie te kunnen vrijwaren zonder interne grenscontroles, moeten we kunnen rekenen op een goede bescherming van de buitengrenzen en op een goede samenwerking tussen de politiediensten van de verschillende lidstaten.

Daarnaast kwamen de politionele samenwerking met het Verenigd Koninkrijk na de Brexit aan bod. Ook de grensoverschrijdende drugshandel werd besproken, meer bepaald de gemeenschappelijke strijd tegen cocaïnehandel via de zee en de aanpak van drugshandel langs en rond autosnelwegen.

Verder bespraken de ministers hoe nieuwe manieren van manifesteren in de toekomst kunnen worden aangepakt. Manifestaties gebeuren tegenwoordig vaak spontaan, na een oproep op sociale media en zonder duidelijke organisator, en hebben vaak een internationaal karakter. Daardoor is het voor de ordediensten moeilijker in te schatten hoeveel betogers zullen deelnemen en hoe zij zich zullen gedragen.

Ook staatssecretaris Sammy Mahdi was aanwezig op het overleg, om het migratiebeleid en de strijd tegen mensensmokkelaars samen te bespreken.