Nieuwsbericht

Publicatie koninklijk besluit

Het koninklijk besluit met de coronamaatregelen – zoals beslist door het Overlegcomité van 11 februari 2022 – wordt vanmiddag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De maatregelen treden op vrijdag 18 februari 2022 om middernacht in werking, met uitzondering van de mondmaskerplicht die op 19 februari 2022 vervalt voor kinderen tot en met elf jaar. 

Telethuiswerk

De verplichting tot telethuiswerk wordt opgeheven. Telethuiswerk is voortaan aanbevolen, bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, voor alle personen bij hen werkzaam, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Teambuildings met fysieke aanwezigheid en niet-publiek toegankelijke bedrijfsevenementen op de arbeidsplaats zijn niet langer verboden.

Winkelen

Er gelden geen beperkingen meer op het maximaal aantal klanten dat mag worden ontvangen in winkels, handelszaken en winkelcentra, noch op het aantal personen met wie samen mag worden gewinkeld. Voor wat betreft de grote winkels en de winkelcentra dient bovendien niet langer in een toereikende toegangscontrole te worden voorzien. 

Ook markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen, mogen voortaan met gezelschappen van meer dan twee personen worden bezocht. 

Het sluitingsuur voor nachtwinkels wordt opgeheven.

Luchtkwaliteit

De limietwaarde voor de binnenluchtkwaliteit is voortaan een debiet van 18 m³ per uur per persoon aan ventilatie en / of luchtzuivering of een CO2-concentratie van 1500 ppm.

De streefwaarde voor de binnenluchtkwaliteit blijft een debiet van minstens 40 m³ per uur per persoon aan ventilatie en / of luchtzuivering of maximaal een CO2-concentratie van 900 ppm.

Horeca

Het sluitingsuur vervalt, net als het maximum aantal personen per tafel in de binnenruimten (zoals het ook al buiten het geval was). Rechtstaand consumeren kan opnieuw. Enkel het personeel moet nog een mondmasker dragen.

In de binnenruimten van de eet- en drankgelegenheden van de horecasector dient, indien de limietwaarde van 1500 ppm voor de binnenluchtkwaliteit niet kan worden nageleefd, een afstand van 1,5 meter tussen de tafels te worden voorzien of dienen andere maatregelen te worden genomen zodat de limietwaarde vanaf de volgende dienstverlening kan worden nageleefd. 

Wanneer er veel wordt bewogen (bijvoorbeeld als er wordt gedanst), en de streefwaarde van 900 ppm CO2 voor de binnenluchtkwaliteit gemiddeld niet kan worden nageleefd, dient het aantal klanten dat binnen wordt ontvangen, te worden beperkt tot 70%. Deze beperking geldt niet voor horeca-activiteiten in het kader van huwelijken en uitvaarten. 

De horecaregels gelden niet in geval van dienstverlening aan huis. 

Discotheken en dancings

De  discotheken  en  dancings  kunnen hun activiteiten hervatten, op voorwaarde dat de toegang wordt georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 inzake het Covid Safe Ticket en met naleving van de horecaregels. 

In de voor het publiek toegankelijke binnenruimten is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht. 

Georganiseerde activiteiten

Bij georganiseerde activiteiten – vrijetijdsactiviteiten in groep, die door de deelnemers hoofdzakelijk niet worden uitgeoefend in professioneel verband en waarvan de toegang wordt beperkt ofwel tot de leden van de betrokken organisatie ofwel door middel van een inschrijving – buiten geldt niet langer een beperking op het maximum aantal deelnemers. 

Georganiseerde activiteiten binnen zijn toegelaten voor één of meerdere groepen van maximum 200 personen, medewerkers en organisatoren niet inbegrepen. De personen die samenkomen in een groep moeten in dezelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep. Deze regels gelden niet voor sportieve activiteiten, met uitzondering van sportkampen.

Private evenementen

Dynamische private evenementen – evenementen waarvan de toegang, voorafgaand aan de start ervan, wordt beperkt door middel van individuele uitnodigingen tot een bepaald, met de organisator verbonden publiek dat duidelijk te onderscheiden valt van het grote publiek – die binnen plaatsvinden, zijn opnieuw toegelaten. 

Wanneer een privaat evenement plaatsvindt met meer dan 200 personen, dient het aantal personen dat ontvangen wordt, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, te worden beperkt tot 80% van de totale capaciteit van de plaats waar het evenement plaatsvindt. In geval van dynamische private evenementen binnen geldt een beperking tot 70%. Het koninklijk besluit (artikel 12) voorziet dat deze beperkingen kunnen vervallen, zoals bijvoorbeeld in geval van een goede binnenluchtkwaliteit, of wat private evenementen buiten betreft, bij een voldoende compartimentering of anti-crowdingmaatregelen. 

Het mondmasker moet enkel nog worden gedragen bij niet-dynamische private evenementen die binnen plaatsvinden, behalve thuis of in een toeristisch logies. 

Publiek toegankelijke evenementen

Dynamische publiek toegankelijke evenementen die binnen plaatsvinden, zijn opnieuw toegelaten.

Publiek toegankelijke evenementen die plaatsvinden zonder gebruik van het Covid Safe Ticket, zijn binnen toegelaten voor een maximum van 50 personen en buiten voor een maximum van 100 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld.

Massa-evenementen – publiek toegankelijke evenementen waarbij gebruik wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket – zijn toegelaten voor een minimum van 50 personen binnen en van 100 personen buiten, medewerkers en organisatoren niet meegeteld. 

Organisatoren van publieke evenementen kunnen nog steeds beslissen toepassing te maken van het Covid Safe Ticket, ook onder de drempels van 50 personen binnen en 100 personen buiten, mits de bezoekers daarvan voorafgaand worden geïnformeerd. 

Wanneer een publiek toegankelijk evenement plaatsvindt met meer dan 200 personen, dient het aantal personen dat ontvangen wordt, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, te worden beperkt tot 80% van de totale capaciteit van de plaats waar het evenement plaatsvindt. In geval van dynamische publiek toegankelijke evenementen binnen geldt een beperking tot 70%. Het koninklijk besluit (artikel 12) voorziet dat deze beperkingen kunnen vervallen, zoals bijvoorbeeld in geval van een goede binnenluchtkwaliteit, of wat publiek toegankelijk evenementen buiten betreft, bij een voldoende compartimentering of anti-crowdingmaatregelen. 

Het mondmasker moet gedragen worden tijdens niet-dynamische publiek toegankelijke evenementen. Bij dynamische publiek toegankelijke evenementen binnen en bij alle publiek toegankelijke evenementen buiten dient enkel het personeel een mondmasker te dragen. 

Mondmaskers

Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf de leeftijd van twaalf jaar op de plaatsen die worden opgesomd in het koninklijk besluit.

Reizen

Personen vanaf twaalf jaar die hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben moeten voortaan steeds beschikken over een geldig en erkend vaccinatie-, test- of herstelcertificaat om naar België te komen, ongeacht de kleurcode van het land waar ze vandaan komen. 

Reizigers vanuit derde landen (dus buiten de EU / Schengen) die niet op de witte lijst staan, moeten nog steeds ofwel volledig gevaccineerd zijn, ofwel om essentiële redenen reizen. Dat verandert niet, maar ze hoeven geen bijkomend testcertificaat meer voor te leggen indien ze over een geldig en erkend vaccinatie- of herstelcertificaat beschikken. 

De uitzonderingen voor reizen van minder dan 48 uur zonder vervoerder en voor specifieke categorieën van reizigers zoals grensarbeiders blijven van toepassing.

Voor het reizen worden de standaard geldigheidstermijnen gehandhaafd die op het niveau van de EU worden bepaald. Het vaccinatiecertificaat is dus 270 dagen geldig bij een basisvaccinatie en onbeperkt bij een boostervaccinatie, en het herstelcertificaat is 180 dagen geldig na een positieve PCR-test. Een testcertificaat met een PCR-test wordt nog steeds 72 uur aanvaard, maar met een Rapid Antigen Test (RAT) slechts 24 uur. 

Inwerkingtreding en geldigheidsduur

De nieuwe maatregelen treden vrijdag 18 februari 2022 om middernacht in werking, met uitzondering van de mondmaskerplicht die op 19 februari 2022 vervalt voor kinderen tot en met elf jaar. Ze gelden, net zoals de reeds bestaande maatregelen, tot en met 27 april 2022. Weliswaar zullen de epidemiologische omstandigheden nauwgezet worden opgevolgd en worden de maatregelen tijdens het volgende Overlegcomité geëvalueerd.