Persbericht

Politie op kinder- en jongerenmaat

Kinderen en jongeren denken en handelen niet zoals volwassenen. Het is dus opportuun dat politiemensen tijdens interventies rekening houden met hen. Of het nu gaat om kinderen en jongeren die in bescherming moeten worden genomen, of die getuigen of verdachten zijn van strafbare feiten, ze verdienen een aanpak op maat. Daarom heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een kind- en jongerentoets gelanceerd. Politieprocessen worden geanalyseerd om de politiemensen te ondersteunen, het gedrag van kinderen en jongeren te helpen begrijpen, en hun aanpak hieraan aan te passen. De bestuurlijke aanhoudingen van minderjarigen en jongeren tot 30 jaar zijn als eerste aan de beurt.

“Dat politie-interventies indruk maken op kinderen en jongeren, zullen we nooit helemaal kunnen vermijden. Maar we kunnen wel proberen het zo draaglijk mogelijk te maken, doordat politiemensen hun aanpak aan hen aanpassen”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “Vaak gebeurt dit spontaan. Wij willen er echter voor zorgen dat die reflex er is bij elke politieman en -vrouw en bij elke interventie. Zo verkleinen we de afstand tussen de politie en de jongeren, en bouwen we aan een cultuur van wederzijds respect.”

We kennen de problemen die kunnen bestaan in de relaties tussen de politie en de jongeren. Dat heeft een aantal gebeurtenissen de afgelopen maanden bewezen. Politiemensen voelen zich vaak niet gerespecteerd, en jongeren voelen zich soms niet begrepen. Het vertrouwen is soms zoek. Daarom roept minister Annelies Verlinden op tot wederzijds respect. Maar ze steekt ook zelf de handen uit de mouwen, door de kind- en jongerentoets te lanceren.

Wanneer kinderen en jongeren in contact komen met de politie – of dit nu als getuigen, daders, verdachten of betrokkenen is – moet dit in de best mogelijke omstandigheden gebeuren. Daarom werkt een werkgroep thans concrete aanbevelingen uit over de omgang met kinderen en jongeren, bijvoorbeeld wanneer zij aanwezig zijn als een ouder wordt aangehouden, als ze getuigen zijn van strafbare feiten, als ze zelf worden aangehouden, hoe omgaan met drugsgebruik bij jongeren, ... Bij elke interventie moeten de politiemensen de reflex hebben om hun aanpak aan te passen aan de aanwezige kinderen en jongeren.

In de werkgroep zitten naast de Federale en Lokale Politie, ook vertegenwoordigers van jeugdorganisaties, het Kinderrechtencommissariaat, de Délégué général aux droit de l'enfant, justitie, UNIA, Hannah Arendt Instituut, onderwijsinstanties, … De werkgroep ontleedt de bestaande politieprocedures en pas deze aan aan de specifieke kenmerken en noden van kinderen en jongeren. Daarnaast zal ze meegeven welke aanpassingen hiervoor nodig zijn aan de infrastructuur, regelgeving, communicatie, opleiding, ICT, …

In het licht van een aantal betogingen de afgelopen weken en maanden heeft minister Annelies Verlinden beslist de bestuurlijke aanhoudingen van minderjarigen en jongeren tot 30 jaar als eerste tegen het licht te houden. Op die manier hoopt ze het vertrouwen van jongeren ten aanzien van politie te versterken, en vice versa.

Er wordt daarbij ook rekening gehouden met de meest recente wetenschappelijke inzichten over kinderen en jongeren, maar ook over de interactie tussen jongeren en politie en de effecten die interventies kunnen hebben op jongeren. Het uiteindelijk doel is de politiemensen bewust maken van de verschillen tussen jongeren en volwassenen, en hen te ondersteunen hun interventiewijze aan te passen. Dit komt het welzijn van de jongeren ten goede, en op die manier zal het wederzijds respect groeien.

“Het doel is dat kinderen en jongeren vertrouwen hebben in onze politiemensen, onder meer door het politiewerk aan te passen aan hun noden. Het zal helpen om de vicieuze cirkel van onbegrip en wantrouwen verbreken”, vat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden haar initiatief samen.