Persbericht

Publicatie koninklijk besluit

Het koninklijk besluit waarmee de overgang naar code geel wordt vertaald – zoals beslist door het Overlegcomité van 4 maart 2022 – is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De meerderheid van de coronamaatregelen vervalt op maandag 7 maart 2022.

Gezien de gunstige evolutie van de epidemische omstandigheden, zullen vanaf maandag 7 maart 2022 enkel nog de volgende maatregelen gelden:

  • vanaf twaalf jaar blijft het verplicht om een mondmasker te dragen in de bus, de (pre)metro, de tram en de trein;
  • op de werkvloer blijven enkele preventieve maatregelen van toepassing overeenkomstig de Generieke Gids, die ter beschikking wordt gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
  • de geldende reisbeperkingen blijven van toepassing.

Wanneer de epidemische noodsituatie wordt beëindigd door het Parlement, zal het koninklijk besluit met de resterende maatregelen eveneens worden opgeheven. De dan nog geldende maatregelen – in het bijzonder wat betreft de regels voor het reizen, op de werkvloer, en de mondmaskerplicht – zullen desgevallend worden opgenomen in specifieke regelgeving.

Voor wat betreft regels inzake het reizen is de voornaamste aanpassing dat vanaf vrijdag 11 maart 2022 het invullen van een Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) enkel nog verplicht zal zijn voor reizen met een vervoerder vanuit een risico derde land. Een PLF zal in ieder geval bij reizen binnen de Europese Unie niet meer vereist zijn.