Persbericht

Versterkte samenwerking met Ecuador en Colombia in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit

Tijdens haar bezoek aan Ecuador en Colombia vorige week had minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden belangrijke vergaderingen met regeringsleden, en ook met de president van Ecuador. Ze deed dat samen met Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson, commissaris-generaal van de Federale Politie Marc De Mesmaeker en de nieuwe verbindingsofficier voor de Federale Politie in Ecuador en Colombia. Minister Annelies Verlinden tekende in Ecuador een samenwerkingsprotocol om de politiesamenwerking tussen beide landen te versterken in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en het drugsgerelateerd geweld. Op basis van de besprekingen de afgelopen dagen, beslisten zowel Ecuador als Colombia een verbindingsofficier van de politie aan te duiden in België. Alle verschillende initiatieven moeten de politiesamenwerking tussen België en de twee Zuid-Amerikaanse landen verder versterken.

“Zowel in ons land, als in Ecuador en Colombia gaan drugscriminelen steeds driester te werk. De dreiging van de georganiseerde criminaliteit neemt wereldwijd toe, en de veiligheid van velen wordt bedreigd. Geen enkel land kan deze bedreiging alleen bestrijden. I takes a network to fight a network. En dat netwerk hebben we vorige week versterkt. Want alleen door samen te werken, kunnen we de drugs uit onze havens houden, en het drugsgeweld uit onze straten”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Samenwerkingsprotocol

Georganiseerde misdaadgroepen zijn vaak betrokken bij de drugshandel vanuit verschillende landen, dus moeten ze ook over de landsgrenzen heen worden bestreden. Ecuador is daarin een belangrijke partner. Van de 110 ton cocaïne die vorig jaar in de Haven van Antwerpen in beslag werd genomen, was 56,4 ton afkomstig uit Ecuador. In de Ecuadoriaanse havens werd in 2022 ongeveer dezelfde hoeveelheid cocaïne in beslag genomen met bestemming Antwerpen. Op 27 februari 2023 nog werd 8,8 ton cocaïne met bestemming Antwerpen onderschept in de Haven van Guayaquil en vijf ton in de Haven van Zeebrugge. De strijd tegen de drugscriminaliteit vraagt dus een sterke samenwerking tussen de twee landen.

Daarom ondertekende minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden met haar Ecuadoriaanse collega  minister Juan Zapata een samenwerkingsprotocol inzake de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Zo bevestigen de twee landen hun engagement om de politiesamenwerking te intensifiëren. Het gaat daarbij om een sterkere coördinatie en het uitwisselen van expertise en  informatie. Een gezamenlijk actieplan wordt nu opgezet.

Verbindingsofficier

Begin februari startte een verbindingsofficier van de Belgische Federale Politie in Ecuador en Colombia. Hij zal de coördinatie en de informatie-uitwisseling tussen België en Ecuador en Colombia versterken. Daarbij zal hij de uitvoering van het nieuwe samenwerkingsprotocol tussen België en Ecuador opnemen, net als van het samenwerkingsprotocol dat reeds bestond tussen België en Colombia.

Na het bezoek van minister Annelies Verlinden aan Ecuador en Colombia, beslisten beide landen ook een eigen verbindingsofficier naar België te sturen. Zij zullen de coördinatie tussen België en Ecuador en Colombia verder sterker maken.

Versterkte samenwerking met Europol

Europees Commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson stelde een proefproject voor om de informatie-uitwisseling tussen Europol en Colombia te versterken. Via de informatie-uitwisseling met Europol krijgen de Colombiaanse autoriteiten steun om criminele groeperingen te identificeren, operaties te coördineren en criminelen op te sporen, te arresteren en te berechten.

“België, Ecuador en Colombia staan voor dezelfde uitdagingen op het gebied van drugsgerelateerd geweld. De afgelopen dagen heb ik vastgesteld dat de Colombiaanse politie dezelfde strategie hanteert als de Belgische, namelijk de drugsbaronnen treffen waar het pijn doet: in hun portemonnee. Ecuador engageert zich om de komende maanden te investeren in scanners, om in de toekomst alle vertrekkende containers te scannen. Ik ben blij dat ons land in Ecuador en Colombia bondgenoten heeft om de strijd tegen de drugscriminaliteit aan te gaan. Want als drugs dat niet uit die landen kunnen vertrekken, zijn onze havens en straten veiliger”, sluit minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden af.