Persbericht

Minister Annelies Verlinden verlengt de werkzaamheden van de Federale Ondersteuningscel

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft, in overleg met Waals minister-president Elio Di Rupo, beslist om de werkzaamheden van de Federale Ondersteuningscel te verlengen tot half november. Deze cel is door minister Verlinden in de schoot van het ‘Commissariat Spécial à la Reconstruction’ opgericht om na het noodweer van half juli de coördinatie van de federale hulp op het terrein te bevorderen. Haar voornaamste taak is om zo snel en efficiënt mogelijk een antwoord te bieden op de noden van de slachtoffers.

“Een ongeziene situatie vraagt een unieke en creatieve aanpak. De oprichting van de Federale Ondersteuningscel blijkt een goede zaak te zijn voor de coördinatie van de hulpverlening op het terrein en boekte al heel wat concrete resultaten”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “De weg is echter nog lang. Daarom heb ik beslist om de werkzaamheden van de Federale Ondersteuningscel, in samenwerking met het Commissariaat, te laten verderzetten. Zo stellen we samen alles in het werk voor de heropbouw van het rampgebied. We doen er alles aan om alle slachtoffers zo goed mogelijk te helpen.”

“De situatie in bepaalde gemeenten vereist nog steeds de tussenkomst van de federale hulpdiensten. Of het nu gaat om Defensie, de Civiele Bescherming of de Federale Politie, zij hebben allen nog een rol te spelen - naast de agenten van de betrokken gemeenten en provincies, de vrijwilligers en de agenten van het Waalse Gewest - om de slachtoffers te helpen. Het leek ons dan ook nuttig de werkzaamheden van de Federale Ondersteuningscel binnen het Commissariaat te verlengen om de slachtoffers zo goed mogelijk te helpen”, zegt Waals minister-president Elio Di Rupo.

Dinsdag 15 september 2021 zaten het ‘Commissariat Spécial à la Reconstruction’, de Federale Ondersteuningscel, minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en minister-president Elio Di Rupo samen om de werking van de Federale Ondersteuningscel te evalueren. Toen werd de mogelijkheid besproken om de werkzaamheden van deze cel te verlengen. Deze verlenging is nu door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden bevestigd.

De focus van het beheer van de crisis ten gevolge van de overstromingen die ons land hebben getroffen ligt momenteel op het herstel. Deze fase - die hoofdzakelijk betrekking heeft op regionale aangelegenheden zoals huisvesting, afvalbeheer, weg- en waterinfrastructuur, energie, ... - wordt geleid door het ‘Commissariat Spécial à la Reconstruction’ dat door het Waals Gewest is opgericht. De federale hulpdiensten blijven echter aanwezig op het terrein en worden gecoördineerd door de Federale Ondersteuningscel.

De situatie is nog steeds ernstig in een aantal gemeenten. De federale hulpdiensten zetten de komende weken daarom hun werk verder. Zo zal de Civiele Bescherming o.a. verder beschadigde olietanks van particulieren en overheidsdiensten leegpompen. Ze zal ook, samen met Defensie, de rivieroevers schoonmaken. Verder komt de Federale Politie, wanneer nodig, op vraag van de Federale Ondersteuningscel de lokale politiezones versterken om de zwaarst getroffen buurten en opslagplaatsen te beveiligen. Daarnaast voert de Federale Politie ook verder helikopter- en dronevluchten uit om mogelijke gevaren van toekomstig noodweer in het getroffen gebied beter in beeld te brengen.