Persbericht

Nieuwe stap in de voorbereiding van een volgende staatshervorming

Het is de ambitie van deze regering om tijdens deze legislatuur een nieuwe staatshervorming voor te bereiden op basis van een grondige kennis van de huidige structuren. Op het Overlegcomité van 8 september 2021 hebben alle regeringen van ons land samen drie concrete afspraken gemaakt. Daarmee zetten we een nieuwe stap vooruit in de voorbereiding van de volgende staatshervorming.

"Ons land staat voor grote uitdagingen, een staatshervorming voorbereiden is daar één van. Als minister bevoegd voor Institutionele Hervormingen ben ik dan ook verheugd dat we samen met alle regeringen deze afspraken hebben kunnen maken. Door de interne werking van de overheidsinstellingen op alle niveaus te evalueren en in dialoog te gaan met elkaar, kunnen we samen kijken waar België beter kan en beter moet." Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische vernieuwing.

Op het Overlegcomité hebben alle regeringen samen drie concrete afspraken gemaakt:

  • De federale en deelstatelijke administraties zullen knelpuntenfiches m.b.t. de huidige “bevoegdheidsverdeling” uitwisselen.

Ministers Annelies Verlinden en David Clarinval, bevoegd voor Institutionele Hervormingen organiseren samen met de deelstaten een bevraging binnen alle federale en deelstatelijke overheidsdiensten over eventuele problemen die zij ondervinden met de bevoegdheidsverdeling. De inbreng wordt verwacht tegen 30 november 2021. Er werd ook een procedure afgesproken om, ter voorbereiding van de staatshervorming, informatie op te vragen, bij en uit te wisselen tussen de diverse overheden van ons land.

  • De deelname van de deelstaten aan de thematische werkgroepen rond staatshervorming.

Er werd beslist dat er ambtelijke interfederale thematische werkgroepen rond verschillende bevoegdheidsdomeinen opgericht worden waarvan zowel de federale als deelstatelijke administraties deel uitmaken. Naast de voorbereiding van de staatshervorming kan binnen deze interfederale werkgroepen ook besproken worden hoe het federaal en deelstatelijk beleid in afwachting van een staatshervorming beter kunnen samengaan. Bijvoorbeeld via een asymmetrisch federaal beleid dat afgestemd is op de noden van de deelstaten, zoals op het vlak van arbeidsmarktbeleid en gezondheidszorg. 

  • Tot slot wordt een interfederale ambtelijke task force staatshervorming opgericht die instaat voor de gegevensuitwisseling tussen de deelstaten en de organisatie van de interfederale thematische werkgroepen.