Nieuwsbericht

Online netwerk van de FOD Binnenlandse Zaken opnieuw veilig

De FOD Binnenlandse zaken is het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Zoals het Nationaal Cybernoodplan voorschrijft, werden het Nationaal Crisiscentrum, de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Federale Politie, het Federaal Parket, de Veiligheid van de Staat, de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid en de FOD Buitenlandse Zaken onmiddellijk op de hoogte gebracht.

De veiligheid van het netwerk is ondertussen hersteld.

“Overal ter wereld worden overheidsnetwerken aangevallen. België is hierin geen uitzondering. Van zodra de aanval werd opgemerkt, hebben onze diensten en het Nationaal Crisiscentrum, hierin ondersteund door het Centrum voor Cybersecurity België, alert gereageerd. Zij hebben ons netwerk opnieuw beveiligd. Goed dat we intussen een nieuwe strategie op de Nationale Veiligheidsraad van 20 mei ll. bespraken. Ook online moeten we onze soevereiniteit en de belangen van onze burgers verdedigen”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

De situatie is intussen onder controle: het netwerk werd opgeruimd en de veiligheid hersteld. Er wordt hiervoor een bedrag van € 6,5 miljoen geïnvesteerd.

Het intern onderzoek bracht elementen aan het licht die het vermoeden van de betrokkenheid van een zeer geavanceerde actor verstrekken. Door de omvang van deze cyberaanval werd dit incident opgeschaald tot een nationale cybercrisis, zoals voorzien in het cybernoodplan.

De minister van Binnenlandse Zaken vraagt intussen de minister van Buitenlandse Zaken om de procedure m.b.t. het brononderzoek - attributie - bij een kwaadwillige cyberactiviteit op te starten. Deze procedure werd vorige week door de Nationale Veiligheidsraad goedgekeurd en legt het proces vast om een kwaadwillige cyberactiviteit formeel toe te wijzen aan een bepaalde actor.

Over het lopende gerechtelijke onderzoek alsook over deze attributieprocedure, kunnen geen verdere details worden gegeven.