Nieuwsbericht

Nieuwe stap in finalisering pandemiewet

Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden heeft het voorontwerp van de pandemiewet vandaag voorgesteld aan de commissie Binnenlandse Zaken. Dit uniek initiatief maakt het reeds in een vroege fase in het besluitvormingsproces mogelijk om kennis te nemen van de reflecties en suggesties van de parlementsleden.

Vandaag startte de bespreking van het voorontwerp van de pandemiewet in het Parlement. Minister Annelies Verlinden doet dit op een onuitgegeven en nieuwe manier. Nooit eerder werd het Parlement zo vroeg in het wetgevend proces betrokken.

“Ik doe dit omdat ik overtuigd ben dat het Parlement vandaag al een zinvolle bijdrage kan leveren bij de totstandkoming van de pandemiewet. Ik doe dit ook omdat voor mij democratische vernieuwing en transparantie geen holle woorden zijn, maar concrete acties”, aldus minister Verlinden. “Deze openheid maakt ons kwetsbaar. We hebben de noodzakelijke adviezen immers nog niet ontvangen en verwerkt.”

Deze pandemiewet kan – na goedkeuring ervan - worden gehanteerd voor de huidige COVID-19-pandemie, alsook voor eventuele toekomstige gezondheidsnoodsituaties die worden veroorzaakt door een besmettelijke ziekte. Het is een aanvulling op de reeds bestaande wettelijke basis.