Persbericht

Ministers Annelies Verlinden en Vincent Van Quickenborne investeren in personeel en infrastructuur Geïntegreerde Politie

De afgelopen maanden rezen vragen over de budgettaire toestand van de Federale Politie, in het bijzonder de Federale Gerechtelijke Politie. Zo spraken de procureurs-generaal tijdens hoorzittingen over de uitdagingen na een jarenlange onderbemanning van deze dienst. Ministers Annelies Verlinden en Vincent Van Quickenborne delen deze bezorgdheden, en stellen een plan voor om de Federale Politie structureel te versterken.  

De Federale Regering investeert deze legislatuur €310 miljoen extra in de Geïntegreerde Politie. Het budgettaire groeipad loopt van €50 miljoen in 2021, over €70 miljoen in 2022, naar €90 miljoen in 2023 en €100 miljoen in 2024. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne stelden vandaag de bijkomende investeringen voor 2022-2024 voor in het Federaal Parlement. De middelen zullen voor de Federale Politie worden ingezet voor:

  • een versterking van de personeelscapaciteit van zowel de Bestuurlijke als de Gerechtelijke Politie, met bijna 1.000 personen tijdens deze legislatuur;
  • investeringen in ICT en infrastructuur.

Dit voorstel wordt op vrijdag 17 juni 2022 ter goedkeuring voorgelegd aan de Ministerraad.

Ministers Annelies Verlinden en Vincent Van Quickenborne komen hiermee tegemoet aan de vraag van het Openbaar Ministerie en Federale Gerechtelijke Politie tot voorspelbaarheid van het budget van de Federale Gerechte Politie voor de komende jaren. De middelen zijn echter niet onbeperkt, en moeten dus efficiënt worden ingezet. Daarom vragen de ministers aan de Federale Politie om een efficiëntie-oefening uit te voeren. Ze krijgt de opdracht om na te denken over de verdere toekomst van de Federale Politie, waarin cohesie, specialisatie en innovatie centraal staan.

Rekrutering

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden vertaalde de ambitie van het regeerakkoord om jaarlijks 1.600 inspecteurs te rekruteren in haar beleidsverklaring. Wat in 2021 is gelukt, wordt de komende jaren verdergezet. Dit betekent een jaarlijkse versterking van de Lokale Politie van 1.200 en voor de Federale Politie van 400 aspiranten.

Voor die bijkomende rekruteringen wordt vanaf 2022 jaarlijks €30 miljoen extra voorzien: €25,4 miljoen voor de lonen van de nieuwkomers, €2,1 miljoen voor de politiescholen en €2,6 miljoen voor de uitrusting van de aspiranten.

Tot slot wordt er jaarlijks een budget van €250.000 voorzien voor een rekruteringscampagne, om kandidaat-aspiranten aan te trekken.

Begin 2020 bedroeg de totale personeelscapaciteit van de Federale Politie 12.189 personen. In 2022 werd deze capaciteit reeds opgetrokken tot 12.719. Deze kentering in het personeelsbeleid wordt verdergezet. Het meerjarenplan voorziet een effectief van 13.109 einde 2024, hetzij een versterking van bijna 1.000 personen in vergelijking met het begin van de legislatuur. Dit is het hoogste aantal personeelsleden ooit bij de Federale Politie, sinds haar ontstaan in 2003.

Bij de Federale Gerechtelijke Politie zal elke vertrekker één op één worden vervangen en komen er 195 gespecialiseerde speurders bij ten opzichte van 1 januari 2022. Samen met de versterking die er nu al is  – namelijk 211 personen sinds de start van de legislatuur ­ – is dit een  versterking met 409 personen tussen 2020 en 2024. Hiermee zal de Federale Gerechtelijke Politie tegen het einde van de legislatuur 4.581 personeelsleden tellen. Dit is het hoogste aantal sinds het ontstaan van de Geïntegreerde Politie.

Op die manier kunnen ook de extra investeringen in justitie maximaal renderen. Want met 827 nieuwe mensen in de rechterlijke orde  – waaronder 116 nieuwe magistraten  – wordt Justitie in 2022 al verder gewapend. Een versterkte justitie en een versterkte Federale Gerechtelijke Politie staan zo schouder aan schouder in de strijd tegen de zware en georganiseerde criminaliteit.

Daarnaast worden in de onderhandelingen met de vakorganisaties maatregelen voorgesteld om de gespecialiseerde profielen sneller en makkelijker te kunnen aanwerven.

Infrastructuur

De komende jaren wordt ook fors geïnvesteerd in ICT, de uitrusting en het wagenpark.

De maatschappij evolueert, de politie blijft niet achter. De politie innoveert, en moet zich kunnen beschermen tegen risico’s zoals cyberaanvallen. In 2022 wordt €12,1 miljoen geïnvesteerd in ICT. In 2023 en 2024 is dit telkens €6 miljoen.

Jaarlijks wordt ook €795.000 voorzien voor de vernieuwing van de uitrusting en het materiaal. Zo worden er de komende jaren 3.100 bodycams aangekocht voor de Federale Politie.

In 2022 wordt ook €2 miljoen geïnvesteerd in het wagenpark. Hiervan gaat €781.000 naar voertuigen voor de Federale Gerechtelijke Politie, waarvan één derde reeds is aangekocht.

“Na een jarenlange onderfinanciering zijn de uitdagingen voor de politie groot. De kentering is ingezet, maar er is nog werk aan de winkel. Vandaag stelden we het budgettair plan voor de komende jaren voor. Vrijdag vragen we de Federale Regering om dit plan goed te keuren. We kunnen de burgers geen 100% veiligheid garanderen, maar we kunnen wel beloven ons er 100% voor in te zetten. En dat doen we met deze investeringen”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Een sterke en gespecialiseerde federale recherche is van cruciaal belang in de strijd tegen zware en georganiseerde criminaliteit. Met het dossier Sky ECC werd aangetoond tot wat onze justitie en politie in staat zijn. Die successen willen we blijven boeken. Daarom investeert deze regering in de Federale Gerechtelijke Politie, met een versterking van 409 extra politiemensen tegen 2024. De top van het Openbaar Ministerie en de Federale Gerechtelijke Politie gaven eerder reeds aan dat ze met deze versterking gewapend zijn om de strijd aan te gaan met de zware criminaliteit. Daar staat tegenover dat we een interne efficiëntie-oefening verwachten met meer samenwerking met de lokale recherchediensten”, aldus vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.