Persbericht

Extra investeringen voor de Geïntegreerde Politie goedgekeurd

De Ministerraad keurde, op vraag van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, de extra investering voor de Geïntegreerde Politie goed. De Federale Regering voorziet hiervoor tijdens deze legislatuur €310 miljoen extra.

Deze bijkomende investering wordt gespreid over vier jaar: €50 miljoen in 2021, €70 miljoen in 2022, €90 miljoen in 2023 en €100 miljoen in 2024. Dit budgettaire groeipad geeft meer voorspelbaarheid van het budget voor de komende jaren. Deze extra investeringen zullen worden ingezet voor:

  • de versterking van de personeelscapaciteit van zowel de Federale Bestuurlijke als de Gerechtelijke Politie met bijna 1.000 personen tijdens deze legislatuur;
  • investeringen in ICT en infrastructuur voor de Geïntegreerde Politie;
  • een versterking van de Algemene Inspectie Politie (AIG) en het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD).

Met deze beslissing komt de Federale Regering tegemoet aan de vraag vanuit het terrein naar bijkomende middelen. Deze budgettaire inspanning maakt een structurele en noodzakelijke versterking van de  Geïntegreerde politie mogelijk. In het bijzonder wordt de Federale Gerechtelijke Politie deze legislatuur versterkt met 409 personen.

Minister van Binnenlandse Zaken reageert opgetogen over het bereikte akkoord: “De afgelopen maanden rezen er veel vragen over de budgettaire toestand van de Geïntegreerde Politie en in het bijzonder de Federale Politie. Met dit akkoord bieden we een concreet antwoord op deze verzuchtingen. Het moet onze veiligheidsdiensten in staat stellen om zich te versterken in een snel evoluerende maatschappij. Ik beschouw dit niet als een eindpunt, wel als een belangrijke stap in de goede richting”.