Nieuwsbericht

Minister Verlinden op werkbezoek in Berlijn

Op 27 juni 2022 bezocht minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden Berlijn. Tijdens haar korte werkbezoek aan de Duitse hoofdstad stonden verschillende vergaderingen op de planning, waaronder een ontmoeting met haar Duitse collega, bondsminister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser.

Minister Faeser en minister Verlinden zijn het eens dat de politiesamenwerking tussen België en Duitsland verder moet worden verdiept en verruimd. De onderhandelingen over het politiesamenwerkingsakkoord tussen België en Duitsland werden reeds in 2016 opgestart, maar omwille van het Duitse voorzitterschap van de Europese Unie in 2020 tijdelijk opgeschort. De technische onderhandelingen worden in september verdergezet. Specifieke gespreksonderwerpen tijdens de ontmoeting van de ministers hierover bestonden uit de uitwisseling van gegevens van ANPR (automatic number plate recognition), de toegang tot elkaars databanken, de grensoverschrijdende achtervolging en het grensoverschrijdende vervoer van personen en goederen.

De ministers bespraken ook de uitdagingen op vlak van veiligheid. Minister Annelies Verlinden verwelkomde de intentie van Duitsland om zich bij België, Nederland, Frankrijk en Spanje te voegen voor een nauwere samenwerking wat betreft de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit.

Minister Annelies Verlinden bezocht tijdens haar bezoek aan Berlijn ook het hoofdkwartier van de Bundespolizei in Potsdam, waar ze een uitzending kreeg over de Duitse politieopleidingen. Het was een goede inspiratiebron wat betreft de toekomst van politieopleidingen in België, en de eventuele verlenging ervan.

In haar functie van minister van Democratische Vernieuwing bezocht ze tot slot de Bundestag, het Duitse parlement. Ze had een gedachtewisseling met experten over de rol van de Senaat in de federale staat, het kiesrecht en het moderniseren van parlementaire methodes.