Persbericht

Minister Verlinden maakt inzet Frontex in België mogelijk voor uitvoeren grenscontroles en ondersteuning bij gedwongen terugkeer

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor zorgen ervoor dat de capaciteit voor de gedwongen terugkeer wordt uitgebreid door het mogelijk te maken dat leden van het permanent korps van Frontex, dat is het Europees agentschap voor grensbewaking en kustbescherming, kunnen worden ingezet om de Federale Politie in deze opdracht te ondersteunen. Daarnaast zullen ze ook kunnen worden ingezet voor het uitvoeren van de grenscontroles. Daartoe heeft het parlement vandaag het wetsontwerp van minister Verlinden goedgekeurd. Hierdoor worden aan de Frontexleden de noodzakelijke wettelijke bevoegdheden toegekend om de opdrachten op ons grondgebied uit te voeren.

 

Belangrijke versterking

De Frontexleden zullen kunnen worden ingezet op luchthavens, zeehavens, het treinstation Brussel-Zuid en de Eurostartunnel en er instaan voor grenscontroles.

De grenzen en verbindingswegen (zeevaart, luchtvaart, spoorwegen en autosnelwegen) behoren tot het werkterrein van de Federale Politie. Het beschermen van de grenzen, onder meer in de strijd tegen terrorisme, de georganiseerde criminaliteit, mensenhandel, mensensmokkel en migratie, is belangrijk voor het waarborgen van onze veiligheid. Ook kan de versterking van Frontex in de zeer drukke zomerperiodes zorgen voor aanvaardbare wachttijden aan de grenscontroles.

 

Gedwongen terugkeer

Met de wet van minister Verlinden wordt de juridische basis gelegd om de Frontex-medewerkers in te zetten als escorteurs voor uitvoering van de gedwongen terugkeer van vreemdeling. Hierdoor zal de bestaande pool van escorteurs van de Federale Luchtvaartpolitie aanzienlijk worden uitgebreid, wat belangrijk is voor de uitvoering van het aanklampend terugkeerbeleid van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor.

 

Voorwaarden

De inzet van de Frontex-medewerkers is gekoppeld aan strenge werkingsvoorwaarden. Zo voeren de Frontex-medewerkers hun opdrachten enkel uit onder het gezag van een lid van de Federale Politie. Ze worden daarbij ook onderworpen aan bepaalde bepalingen en voorwaarden die ook van toepassing zijn op de leden van de geïntegreerde politie. Het gaat dan bijvoorbeeld om bepalingen uit het strafrecht, de regelgeving rond het gebruik van dwang, het dragen en gebruiken van een vuurwapen, het type vuurwapen, … Wanneer er bij controles geseinde personen worden aangetroffen zullen ze deze van hun vrijheid mogen beroven en er kunnen rechtstreekse bevragingen worden uitgevoerd in internationale en Europese databanken zodat de Frontex-leden op een correcte wijze de grenscontroles kunnen uitvoeren.

De Frontex-medewerkers, waarvan er maximaal 100 tegelijkertijd mogen worden ingezet op ons grondgebied, zullen bij de uitvoering van hun opdrachten steeds worden omkaderd door leden van de Geïntegreerde Politie.

Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken: “Vlot verkeer over onze binnengrenzen en de veiligheid van onze buitengrenzen zijn de hoekstenen van het Schengengebied. De Frontex-medewerkers waken op Europees niveau over onze buitenengrenzen en zullen ook hiervoor kunnen worden ingezet in eigen land. We verhogen hiermee onze binnenlandse veiligheid en zorgen ervoor dat in de drukke vakantieperiodes de wachttijden aan de grenscontroles aanvaardbaar blijven. Het is een goed voorbeeld van Europese samenwerking, solidariteit en het efficiënt en effectief inzetten van middelen. Door het toevoegen van Frontex-medewerkers aan de escorteurs van de Federale Luchtvaartpolitie verhogen we de werkingscapaciteit en kan het aantal gedwongen verwijderingen worden verhoogd.”

Nicole de Moor, staatssecretaris voor Asiel en Migratie: “Het status-quo op vlak van migratie is onhoudbaar. We moeten inzetten op terugkeer, hoe moeilijk dat ook is. Er zijn voorwaarden voor verblijf in ons land, als je daar niet aan voldoet moet je terug. Dat is een kwestie van rechtvaardigheid. Wij verkiezen altijd vrijwillige terugkeer, maar als mensen dat blijven weigeren, moeten we de gedwongen terugkeer toepassen. Het is noodzakelijk om meer escorteurs in te zetten om die terugkeer te begeleiden, medewerkers van Frontex kunnen daar bij helpen.”