Nieuwsbericht

Minister Verlinden brengt mogelijk verontreinigde sites Civiele Bescherming in kaart

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden inventariseert alle voormalige en huidige oefenterreinen van de Civiele Bescherming die vervuild zouden kunnen zijn met PFAS. Ook alle terreinen waar zich in het verleden zware industriële branden voordeden, worden in kaart gebracht.

Door structureel gebruik van fluorhoudend blusschuim tijdens brandoefeningen in het verleden, bestaat er een kans op PFAS-bodemverontreiniging op verschillende oefenterreinen van de brandweer en de Civiele Bescherming. Ook op terreinen waar in het verleden zware industriële branden werden geblust met fluorhoudend blusschuim kan de bodem verontreinigd zijn.

Daarom heeft minister Verlinden de Civiele Bescherming gevraagd om al haar sites die verontreinigd zouden kunnen zijn in kaart te brengen. De informatie zal worden bezorgd aan de bevoegde ministers van Leefmilieu, zodat de gewesten de gronden desgevallend kunnen onderzoeken naar sporen van PFAS-bodemverontreiniging en naar de risico’s voor mens en milieu.

De brandweer en de Civiele Bescherming gaan vandaag erg bewust om met de producten die ze in het kader van brandbestrijding gebruiken. Gelet op de actualiteit heeft de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken de verschillende hulpverleningszones herinnerd aan de strenge Europese regelgeving met betrekking tot het gebruik van fluorhoudend blusschuim.

Om de gezondheid en veiligheid van het personeel van de Civiele Bescherming en de hulpverleningszones te verzekeren, dringt minister Verlinden er bij de deelstaten ook op aan om hen te informeren over eventuele bijkomende voorzorgsmaatregelen. De veiligheid van de medewerkers en de omgeving primeert in elk geval.