Nieuwsbericht

Minister Annelies Verlinden blaast Kanaalplan nieuw leven in

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zat gisteren samen met de Federale Politie, en de Brusselse politiezones die deel uitmaken van het Kanaalplan. Daar bevestigde ze haar engagement om met het Kanaalplan de strijd tegen terrorisme en extremisme verder te zetten, maar ook de drugsproblematiek versterkt aan te pakken.

Het initieel opzet van het Kanaalplan, gelanceerd na de aanslagen van 2016, was de strijd tegen terrorisme en extremisme in de kanaalzone in en rond Brussel. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden liet een evaluatie uitvoeren van het Kanaalplan. Daaruit blijkt dat de inspanningen inzake terrorisme en radicalisme moeten worden verdergezet. Daarnaast worden andere actiepunten geïdentificeerd: de aanpak van onderliggende criminaliteitsfenomenen zoals wapens, valse documenten en de aanpak van de frauduleuze economie.

Het Kanaalplan wordt door een strategische stuurgroep opgevolgd. Die stuurgroep zal, onder leiding van het kabinet van minister Annelies Verlinden, de aanpak monitoren en waar nodig aanpassen. De operationele werkgroep, onder leiding van de directeur-coördinator van Brussel en de korpschef van de politiezone Brussel-West , is verantwoordelijk voor de operationele opvolging.

Door de sterke toename van druggerelateerd geweld in Brussel verdient ook deze problematiek een bijzondere aandacht. Daarom komt er, bovenop het Kanaalplan, een specifiek drugsplan om ook die problematiek versterkt aan te pakken. De focus ligt bij de geweldplegers, de strijd tegen corruptie en de inbeslagname en de ontmanteling van het crimineel vermogen.