Persbericht

Versterkte voetbalwet in de strijd tegen hooliganisme

Na een hels voetbalweekend, waarbij wedstrijden werden stilgelegd door geweld, ontmoette minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden vandaag de CEO’s van de Pro League en de voetbalclubs uit eerste klasse. In de strijd tegen incidenten in en rondom voetbalstadions stelde ze hen de verstrengde voetbalwet voor, met een belangrijke rol voor de clubs. Door het verhogen van de pakkans, het verstrengen van de straffen en het versterken van de toegangscontrole moeten voetbalhooligans uit de stadions worden gebannen. 

"Net als vele andere voetbalsupporters was ik afgelopen weekend geschokt toen ik de beelden uit verschillende voetbalstadions zag. Een aantal vandalen zet de veiligheid van velen op het spel, en berokkent de voetbalwereld alweer imagoschade. De eerder aangekondigde verstrenging van de voetbalwet is dus hoogst nodig", aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

We stellen een toename van het aantal incidenten in voetbalstadions vast – en van de ernst van de incidenten. Ook de gebeurtenissen van afgelopen weekend bewijzen dat een strengere aanpak noodzakelijk is. Niemand heeft een mirakeloplossing, het enige antwoord is een gezamenlijke aanpak door alle actoren. De basis van die gezamenlijke aanpak is in mei 2022 gelegd, met het actieplan Samen voor veilig voetbal. Dit plan ontstond uit een samenwerking tussen de politie, de profclubs, de Pro League, de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de FOD Binnenlandse Zaken. Nu rollen we dit actieplan verder uit.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden verstrengt de voetbalwet. Het voorontwerp wordt voorgelegd aan de regering. De drie krachtlijnen van deze aanpak zijn:

1. Duidelijke verantwoordelijkheid voor de clubs

Veiligheid in de stadions begint bij de clubs. Vele clubs geven het goede voorbeeld, andere moeten hun verantwoordelijkheid nog meer nemen om de reputatie van hun club – en die van het hele Belgische voetbal – veilig te stellen. De voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken zal strenger toezien op het correct naleven van de regelgeving door de clubs.

Om de clubs verder te responsabiliseren, wordt hun aandeel in de veiligheidsketen met de nieuwe voetbalwet vergroot. Clubs zullen strenger worden bestraft als er tekortkomingen aan hun camerasystemen worden vastgesteld, ze de regelgeving in verband met ticketverkoop niet naleven of ze onvoldoende voorzorgsmaatregelen nemen om pyrotechnisch materiaal uit hun stadions te weren. 

2. Zwaardere sancties

Ondanks de inspanningen van velen om de voetbalbeleving veiliger te laten verlopen, blijkt de aanpak niet te volstaan. Daarom beslist minister Annelies Verlinden om de straffen, opgenomen in de voetbalwet, te verzwaren voor bepaalde inbreuken zoals fysiek geweld, racisme of xenofobie en het gebruik van pyrotechnisch materiaal. Het stadionverbod per inbreuk kan oplopen tot maximaal tien jaar, in plaats van vijf jaar zoals dat nu het geval is. 

Feiten gepleegd tegen stewards en leden van de hulpdiensten worden in de nieuwe wet strenger bestraft. Zo worden deze mensen – die zich inzetten voor de veiligheid en gezondheid van velen – beter beschermd.

3. Strengere toegangscontrole

We moeten erover waken dat personen met een lopend stadionverbod uit de stadions worden geweerd. Daarom zijn clubs verplicht om tickets en abonnementen op naam af te leveren. Dankzij de nieuwe voetbalwet zullen naast politiemensen ook de stewards en agenten van private veiligheidsfirma’s de identiteit van de supporters kunnen controleren, en vergelijken met de naam op het ticket of het abonnement. Vooral bij risicowedstrijden zullen er op die manier meer supporters worden gecontroleerd.

"Ik reken erop dat de engagementen aangegaan door alle partners in het actieplan Samen voor veilig voetbal, dat in mei 2022 is gelanceerd, worden nageleefd. En dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Verder hoop ik dat de verstrengde voetbalwet snel kan worden goedgekeurd door de regering en het parlement", vat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden haar initiatief samen.