Toespraak

Kick-off Wederzijds Respect

Goedemiddag allemaal, 

Ik ben zeer verheugd om de lancering aan te kondigen van de campagne Wederzijds Respect. Ik voel me vereerd om dit te mogen doen met al deze mensen rondom mij.

Het doel van deze campagne is het versterken van de relatie tussen de burger en de veiligheidsberoepen. Die relatie moet solide zijn, positief en gebaseerd op vertrouwen. Die relatie zou vanzelfsprekend moeten zijn. Een goede relatie tussen de burger en de veiligheidsberoepen is van essentieel belang in onze maatschappij. Spijtig genoeg merken we de laatste jaren steeds vaker dat die relatie in zwaar weer verkeert.

Zo waren er de incidenten gelinkt aan de new ways of protesting. Protesten zonder leider of aanspreekpunt, waarvoor de deelnemers gemobiliseerd worden via sociale media. Dat gegeven maakt het voor de politie vaak moeilijk om de risico’s in te schatten. Ook de coronacrisis en de bijbehorende handhaving van de vrijheidsbeperkende coronamaatregelen leidden niet altijd tot een positieve bijdrage aan de relatie tussen de burger en de mensen die dagelijks instaan voor onze veiligheid. Het is echter niet alleen daar waar het schoentje wringt.

Uit verschillende gesprekken met middenveldorganisaties blijkt namelijk dat veel burgers de veiligheidsbeoefenaars en hun taken gewoonweg niet kennen. Wat is nu precies de taak van de politie, wat is een gemeenschapswacht en wat doet een gemachtigd opzichter. Veel burgers weten het antwoord op dergelijke vragen niet, en dat zorgt uiteraard voor een afstand tussen beiden. Hoewel ik afgelopen week tijdens het debat in de commissie Binnenlandse Zaken heb kunnen vaststellen dat het respect voor de hulpverleners en veiligheidsberoepen groot is.

Toch willen we dat iedereen ook weet wat de verschillende veiligheidsberoepen doen. Daarom brengen we een brochure uit, waarin de taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidsbeoefenaars staan opgesomd. Wie elkaar (beter) kent, respecteert elkaar meer, dat is de gedachte.

De rode draad doorheen de campagne is het verbindend werken. We zijn tenslotte allemaal mensen en uiteindelijk zoeken we allemaal naar verbinding, in familie, in relaties, in vriendschappen. De veiligheidsbeoefenaars hebben dan weer het vertrouwen en de erkenning van de burger nodig om hun werk goed te kunnen doen.

Daarom hebben we gekozen om als symbool van de campagne “Wederzijds Respect” twee vuistjes te gebruiken. Doorheen de campagne worden deze vuistjes als symbool van “verbinding” gebruikt. Dit zal ook steeds terugkomen in de verschillende acties van de campagne.

Ik wil zowel de burger als de veiligheidsbeoefenaars aanmoedigen om elkaar spontaan een “vuistje” te geven. Maak van de gelegenheid gebruik om met elkaar te praten, om elkaar te leren kennen. We hopen dat deze muurschildering met vuistjes iedereen nieuwsgierig zal maken naar, maar vooral bewust maken van de campagne – en dus van het feit dat wederzijds respect zo ongelooflijk belangrijk is.

Ik wil benadrukken dat de Wederzijds Respect campagne geen one shot campagne is. Integendeel. We kijken naar de toekomst en willen langdurig aan de relatie tussen burger en veiligheidsberoepen werken. De overkoepelende, visuele campagne die we vandaag lanceren, dient hiervoor als leidraad. Het is een paraplu waaronder verschillende acties worden uitgewerkt en waaronder verschillende losstaande acties samenkomen. Dit is enkel een begin. Vanaf nu start het echte werk.

In het voorjaar van 2022 zal een conferentie worden georganiseerd waarin jeugdorganisaties en ouderenorganisaties worden samengebracht met vertegenwoordigers van de veiligheidsberoepen om in dialoog te gaan. 

Ook de rol van adequate opleidingen valt niet te onderschatten en ook hier zal veel aandacht naar gaan. We gaan onder andere de nadruk leggen op communicatie in de opleidingen. De manier waarop je wordt aangesproken zet namelijk de toon voor de rest van het gesprek.

Een ander belangrijk onderdeel van de campagne Wederzijds Respect is het creëren van een netwerk van partners, die samen hun schouders willen zetten onder dit project. In de aanloop van de campagne zijn er reeds enkele partnerschappen gevormd, onder andere met lokale overheden, het BIN Kenniscentrum, vertegenwoordigers van het middenveld, het Hannah Arendt Instituut, de Belgian Supporters (overkoepelende organisatie voetbalsupporters), enzovoorts. Nieuwe sleutelpartners worden uiteraard steeds verwelkomd.

Ik wil graag mijn administratie, de Algemene Directie Veiligheid & Preventie bedanken voor het ontwikkelen van deze campagne, met de steun van de Algemene Directie Civiele Veiligheid en Geïntegreerde Politie. Daarnaast wil ook de vertegenwoordigers van de verschillende middenveldorganisaties bedanken, die hebben meegeholpen met de lancering van deze campagne. 

Zoals u weet, ben ik een groot voorstander van de nabijheidspolitie en van initiatieven van burgerparticipatie. Want uiteindelijk kan niemand de noden van de burger beter identificeren… dan de burger zelf. Om dit doel te bereiken is het belangrijk dat zowel de burger als de veiligheidsberoepen willen inzetten op het creëren van een positieve dialoog. Ik heb er vertrouwen in, dat als we dat allemaal doen, we die broodnodige ‘verbinding’ zullen creëren. 

Dankuwel.