Persbericht

Kamer keurt vernieuwde Voetbalwet goed

Vandaag werd het ontwerp van de vernieuwde Voetbalwet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Kamer. Deze vernieuwde en verstrengde Voetbalwet voorziet in strengere straffen voor geweld en vandalisme en vergroot de verantwoordelijkheid van de clubs om hooligans en pyrotechnisch materiaal uit de stadions te weren.

Actieplan Samen Voor Veilig Voetbal

Voetbalveiligheid is van bij haar aantreden een prioriteit van minister Verlinden. In 2021, toen met de terugkeer van supporters na de coronarestricties het geweld in de stadions hevig oplaaide, liet de minister het globale voetbalveiligheidsbeleid evalueren. Deze evaluatie resulteerde in het actieplan Samen Voor Veilig Voetbal, dat vorig jaar werd gelanceerd en waarin minister Verlinden samen met de ProLeague, de KBVB en de FOD Binnenlandse Zaken het engagement aangaat om het geweld in de voetbalstadions aan te pakken.

Om een kordatere aanpak van geweld in en rond de voetbalstadions mogelijk te maken, stelde minister Verlinden een grondige aanpassing voor van de Voetbalwet, die van 1998 dateert. De vernieuwde Voetbalwet steunt op drie pijlers: zwaardere sancties, verscherpte toegangscontroles en een grotere verantwoordelijkheid voor de clubs.

Zwaardere straffen

In de vernieuwde Voetbalwet worden de straffen verzwaard voor, onder andere, fysiek geweld, racisme of xenofobie en het gebruik van pyrotechnisch materiaal. Het stadionverbod per inbreuk kan oplopen tot maximaal tien jaar, in plaats van vijf jaar zoals dat nu het geval is.

Ook voorziet de vernieuwde wet in strengere straffen voor feiten gepleegd tegen stewards, veiligheidsverantwoordelijken, bewakingsagenten en leden van de hulp- en politiediensten. Zo worden deze mensen, die zich inzetten voor de veiligheid van de supporters, beter beschermd.

Verscherpte toegangscontroles

Voetbalclubs zijn al sinds februari 2021 verplicht om tickets en abonnementen op naam te verkopen. Dankzij de vernieuwde Voetbalwet zullen naast politiemensen ook stewards en private bewakingsagenten de identiteit van de supporters kunnen controleren, en vergelijken met de naam op het ticket of het abonnement. Op die manier wordt het wettelijk mogelijk gemaakt dat de organisatoren, bijvoorbeeld bij risicomatchen, meer supporters aan de ingang controleren en zo personen met een stadionverbod effectief uit de stadions weren.

Grotere verantwoordelijkheid clubs

De clubs hebben een belangrijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de stadions. Om de clubs verder te responsabiliseren, wordt hun aandeel in de veiligheidsketen met de verstrengde Voetbalwet verduidelijkt en vergroot. De FOD Binnenlandse Zaken zal er strenger op toezien dat alle clubs de regels op dezelfde wijze toepassen en zal clubs die zich niet aan de regels houden, zwaarder sanctioneren.

Zo zullen clubs strenger worden gecontroleerd op de werking en bediening van hun camerasystemen en de naleving van de regelgeving in verband met de ticketverkoop. Ook zal de FOD grondig controleren of de clubs voldoende voorzorgsmaatregelen treffen om pyrotechnisch materiaal en voorwerpen die erop gericht zijn om zich aan zijn identificatie te onttrekken, zoals bivakmutsen, uit hun stadions te weren.

Met deze vernieuwde wet geven we als overheid een duidelijk signaal: geweld en vandalisme horen niet thuis in het voetbal’, aldus minister Verlinden. ‘Ik reik de hand nu aan mijn partners in de voetbalwereld om op basis van dit regelgevend kader hooliganisme samen strenger aan te pakken en de veiligheid in onze voetbalstadions te verhogen.’