Persbericht

Minister Verlinden woont informele bijeenkomst bestrijding natuurbranden bij

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft vandaag deelgenomen aan een informele bijeenkomst met een aantal Europese collega’s. Ze bespraken er hoe ze de krachten nog meer kunnen verenigen om natuurbranden preventief en repressief te bestrijden. Ze benadrukt hiermee het belang van een gemeenschappelijke aanpak om dit complexe natuurfenomeen het hoofd te bieden.

Situatie België

Hoewel natuurbranden in België relatief beperkt zijn in vergelijking met sommige andere Europese landen, is ons land niet blind voor de gevaren. Daarom lanceerde ons land in 2021 een federale Standaard Operatie Procedure (SOP), waarin een gemeenschappelijke en uniforme basis voor alle Belgische actoren die betrokken zijn bij de bestrijding van natuurbranden is bepaald. Daarnaast bestaan er ook noodplannen op regionaal niveau, en is er de laatste tijd extra geïnvesteerd in de basisopleiding van brandweerlieden om natuurbranden te bestrijden. In oktober vertrekt een aantal brandweerlieden, samen met agenten van de Civiele Bescherming, ook naar Frankrijk voor een gespecialiseerde opleiding. Franse brandweerkorpsen hebben reeds veel ervaring en expertise met betrekking tot bosbranden, onze brandweerlieden zullen daar ongetwijfeld veel kennis vergaren.

Europese samenwerking

Europese landen die versterking nodig hebben om bosbranden te blussen, kunnen een beroep doen op het Europese bijstandsmechanisme voor Civiele Bescherming (UCPM). Binnen dit mechanisme bestaat sinds 2019 ook rescEU. Het doel van rescEU is om het UCPM van de nodige interventiemiddelen te voorzien waar het voor individuele lidstaten moeilijk is om deze capaciteiten zelf te verzekeren.

Tijdens de informele bijeenkomst werd bij de deelnemende lidstaten getoetst hoe de rescEU-transitievloot voor 2023 en 2024 kan worden versterkt. Daarnaast werden ook de mogelijkheden onderzocht om de uitrol van de permanente rescEU-vloot zoveel mogelijk te versnellen. Tot slot werd op de bijeenkomst ook gesproken over verdere acties op het gebied van kennisdeling, gedragsparaatheid, risicobewustzijn en preventie.

“Afgelopen zomer zijn het aantal bosbranden in Europa fors toegenomen. Dat versterkt de vraag om deze complexe natuurfenomenen multidisciplinair, maar vooral samen aan te pakken. We willen dit doen door onze capaciteiten te bundelen en te versterken. We moeten allemaal solidair zijn en het Europese bijstandsmechanisme verder ondersteunen”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.