Nieuwsbericht

Federale Regering investeert €16 miljoen in de renovatie van de gebouwen van de Directie Speciale Eenheden van de Federale Politie

De Federale Regering investeert verder in de verbetering van de arbeidsomstandigheden van onze veiligheidsdiensten. Op initiatief van de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Mathieu Michel worden de gebouwen van de Directie Speciale Eenheden (DSU) van de Federale Politie gerenoveerd.

Op 15 juli 2022 heeft de Ministerraad zijn goedkeuring gegeven voor de renovatie van de lokalen van de Directie Speciale Eenheden Federale Politie op de site De Witte De Haelen in Etterbeek. De werken, die geraamd worden op €16.3 miljoen, omvatten o.a. de aanleg van nieuwe vloeren, een nieuw verwarmings- en ventilatiesysteem, elektriciteitswerken, schrijnwerkerij, … en een overbrugging tussen twee gebouwen.

De werkzaamheden starten in september 2022 en worden afgerond in 2025. Het wordt een renovatie met de nadruk op duurzaamheid en het beperken van de energiekosten. Dit vormt een leidraad voor alle projecten waartoe de Regie der Gebouwen het initiatief neemt.

“De speciale eenheden nemen als ‘ultima ratio’, het laatste middel, de zwaarste dossiers van criminaliteit en terrorisme voor hun rekening. De teamleden zijn fris en monter, hun gebouwen zijn dat niet meer. Na de grote terrorisme-actie in Verviers in 2015 beloofde de vorige regering een renovatie van de infrastructuur. Deze regering lost die beloften in. Zo geven we het 50-jarig bestaan van de speciale eenheden extra glans. Dankzij de investering kan het team zijn expertise en ervaring verder uitbouwen”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

“Ik ben erg blij met de voortgang in dit dossier. De DSU heeft lang op dit moment gewacht. Deze investering is van essentieel belang om de infrastructuur en de arbeidsomstandigheden van onze veiligheidsdiensten te verbeteren. Deze investeringen moeten onze teams in staat stellen hun opdracht optimaal uit te voeren. De veiligheid van onze burgers is een absolute prioriteit voor mij”, zegt staatssecretaris bevoegd voor de Regie der Gebouwen Mathieu Michel.