Nieuwsbericht

Nieuwe stap in de hervorming van de Raad van State

De Kamer keurde, op vraag van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, met unanimiteit het wetsontwerp houdende de substantiële uitbreiding van het personeelskader van de Raad van State goed. De Federale Regering zal hiervoor jaarlijks ongeveer €6 miljoen vrijmaken. Dit vormt het eerste luik van de hervorming van de Raad van State.

Intussen wordt werk gemaakt van de verdere uitwerking van het tweede luik van de hervorming: een inhoudelijke hervorming van de afdelingen Wetgeving en Bestuursrechtspraak. Er wordt beoogd deze inhoudelijke hervorming in het najaar voor te leggen aan het Parlement.

Beide luiken van de hervorming moeten leiden tot snellere en kwaliteitsvolle procedures. Dit moet zorgen voor een betere rechtsbescherming van burgers en ondernemingen, en dus voor een beter investeringsklimaat.